/Uw bedrijfsnaam checken met Knijff
Uw bedrijfsnaam checken met Knijff2018-10-02T14:51:02+01:00

UW BEDRIJFSNAAM CHECKEN MET KNIJFF

Gaat u een nieuw bedrijf beginnen? Uw bedrijfsnaam checken is verstandig om te doen voordat u uw handelsnaam gaat registreren en gebruiken. De kans is groot dat uw bedrijfsnaam al geregistreerd staat. Laat u niet uw bedrijfsnaam checken dan loopt u het risico dat u inbreuk maakt op de merkrechten van iemand anders, en dat kan u dat duur komen te staan. Kortom, niet uw bedrijfsnaam checken, kan zomaar leiden tot een behoorlijk slechte start voor uw bedrijf.

Uw bedrijfsnaam checken? Lees meer over merkonderzoek bij Knijff:

NEEM CONTACT OP

WAAROM UW BEDRIJFSNAAM CHECKEN MET KNIJFF?

Knijff is dé onderzoeksspecialist voor merken, zowel nationaal als internationaal. Bedrijfsnamen checken is een van onze specialiteiten, evenals dat wij veel andere merken checken, zoals de naam voor een product of dienst. Onderzoek naar de beschikbaarheid van merken, vinden wij een uitdaging.

Knijff heeft verschillende onderzoekssystemen

Wij beschikken over verschillende onderzoekssystemen die uitwijzen of uw merk- of bedrijfsnaam beschikbaar is. Ook hebben wij een speciale dienst ontwikkeld – Multisearch® – om uw handelsnaam grondig te onderzoeken in het buitenland.

Veel ervaring met kleine en grote merken

Voor zowel kleine als grote, bekende merken hebben wij merkonderzoeken mogen uitvoeren. Wij zijn er trots op dat onze klanten het volste vertrouwen in ons hebben. Bent u benieuwd voor welke bekende merken wij een merkonderzoek hebben uitgevoerd? Bekijk onze klanten.

U profiteert van allround merkbescherming

Naast merkonderzoek is Knijff ook gespecialiseerd in het registreren van merken, vormgeving en bedrijfsnamen. Bovendien kunt u bij ons terecht voor het verdedigen van uw merken. Knijff is één van de grootste merkenbureaus van Nederland, met merkenadviseurs die u allround kunnen helpen met merkbescherming.

NEEM CONTACT OP

WELKE MERKELEMENTEN ONDERZOEKT KNIJFF?

Knijff kan uw bedrijfsnaam checken, maar het is ook mogelijk om andere merkelementen te laten onderzoeken op beschikbaarheid. Het is van belang dat u al uw merken laat onderzoeken voordat u ze registreert en/of in gebruikt neemt.

Merken* die onderzocht kunnen worden, zijn:

 • Bedrijfsnaam

 • Productnaam

 • Logo

 • Cijfer- en lettercombinatie

 • Speciale schrijfwijze

 • Vorm van product of verpakking

 • Portret

 • Klank

 • Slagzin

 • Kleur

* Elk teken waaraan producten of diensten kunnen worden herkend, en waardoor ze onderscheiden worden van andere producten of diensten.

NEEM CONTACT OP

MERKNAAM CHECKEN MET EEN MERKONDERZOEK

Wilt u uw bedrijfsnaam checken om te zien of deze al bestaat? Bij Knijff doen we dit door middel van een merkonderzoek. Bij een merkonderzoek wordt nagegaan of de door u verzonnen bedrijfsnaam nog beschikbaar is in de merkenregisters. Het is namelijk mogelijk dat uw handelsnaam al geregistreerd staat als merk en gebruikt wordt door een ander bedrijf. We kunnen de identieke merknaam checken (identiek onderzoek) in de registers, maar ook controleren of gelijkende merknamen al bestaan (beschikbaarheidsonderzoek).

Een onderzoek in het register voor handelsnamen (het register van de Kamer van Koophandel) is daarnaast ook belangrijk, om te controleren of de bedrijfsnaam die u in gedachten heeft geen inbreuk maakt op oudere handelsnaamrechten.

Knijff biedt u dus verschillende onderzoekssystemen waarbij diverse registers nagelopen kunnen worden. Zo weet u binnen de kortste keren of uw bedrijfsnaam al geregistreerd staat. Het merkonderzoek geeft u inzicht in de beschikbaarheid van uw bedrijfsnaam en de eventuele risico’s. Door deze in kaart te brengen, kunt u een weloverwogen afweging maken of u wel of niet doorgaat met de bedrijfsnaam. Denk eraan dat u de naam dan ook laat registreren. Ook hiervoor bent u bij Knijff aan het juiste adres.

NEEM CONTACT OP

WAAROM BEDRIJFSNAAM CHECKEN?

Heeft u een leuke bedrijfsnaam verzonnen, dan bestaat er een reële kans dat deze al bestaat. In de Benelux zijn er miljoenen bedrijfsnamen geregistreerd en buiten de Benelux alleen nog maar meer. Het is daarom van groot belang dat u uw naam laat onderzoeken op beschikbaarheid. Slechts een kleine investering ten aanzien van mogelijk grote gevolgen.

Als u namelijk besluit om niet uw bedrijfsnaam te checken, maar gelijk gebruik te maken van uw merk, of deze zonder onderzoek te registreren, dan zou het zomaar kunnen dat u inbreuk maakt op de handelsnaamrechten of merkrechten van iemand anders. Een schadeclaim of gedwongen stop van het gebruik van uw bedrijfsnaam is mogelijk. Laat daarom altijd uw bedrijfsnaam onderzoeken, dan weet u zeker dat u geen inbreuk maakt op een handelsnaam die wordt gevoerd, of is geregistreerd als merk.

Registratieprocedures

Wilt u graag uw bedrijfsnaam (ook wel handelsnaam) registeren? Dan is het belangrijk om uw bedrijfsnaam eerst te laten onderzoeken op beschikbaarheid. Vooraf bepaalt u of u alleen in de Benelux wilt registreren of (ook) daarbuiten. U kunt uw handelsnaam namelijk in verschillende registers vastleggen. Knijff beschikt over onderzoekssystemen die deze registers grondig doorzoeken. De volgende registraties zijn mogelijk:

 • Benelux merkregistratie

 • Europese merkregistratie

 • Internationale merkregistratie

 • Nationale merkregistratie

Bedrijfsnamen checken is onze specialiteit. Heeft u meer vragen over merkonderzoek of over de verschillende merkregistraties?

NEEM CONTACT OP

MET WELKE MERKONDERZOEKEN KAN KNIJFF MIJN HANDELSNAAM CHECKEN?

Wilt u weten hoe we uw handelsnaam checken? Hiervoor hebben we diverse onderzoeken ontwikkeld. U kunt een standaard merkonderzoek, of een wat uitgebreider merkonderzoek laten doen. Het ligt er maar net aan in welke landen u uw bedrijfsnaam wilt laten registreren en wat uw eisen zijn.

Knijff biedt u de volgende onderzoeken:

Identiek onderzoek

Bij een identiek onderzoek wordt gekeken of de identieke benaming van uw bedrijfsnaam of merknaam al voorkomt in de registers. Er komen alleen identieke namen naar voren en geen namen die anders geschreven zijn.

Bij een identiek onderzoek wordt de beschikbaar niet volledig beoordeeld. Er bestaat nog altijd een kans dat niet-identieke, maar gelijkende namen een probleem voor u gaan vormen. Waarom dan toch dit onderzoek? Het geeft u een indicatie van de beschikbaarheid van uw bedrijfsnaam. Op basis daarvan kunt u een afweging maken of u uw naam verder wilt laten onderzoeken, of toch gewoon in gebruik wilt gaan nemen.

Beschikbaarheidsonderzoek

Bij het beschikbaarheidsonderzoek worden niet alleen identieke, maar ook gelijkende bedrijfsnamen bestudeerd. Eigenaren van gelijkende bedrijfsnamen zijn namelijk ook in staat om tegen uw naam op te treden. Een beschikbaarheidsonderzoek is de enige manier om alle risico’s, die oude bedrijfsnamen met zich meebrengen, in kaart te brengen.

Ook is het mogelijk om een onderzoek te laten uitvoeren naar de beschikbaar van bepaalde woorden of woordcombinaties. Het werkt als volgt:

 • Analyseren van alle ingeschreven en aangevraagde bedrijfsnamen in het merkenregister.

 • Bestuderen van identieke of gelijkende bedrijfsnamen die uit de analyse naar voren komen.

 • Bepalen of gelijkende merken een probleem gaan vormen door informatie over de activiteiten van de naamhouder te achterhalen.

 • Bepalen hoe eventuele problemen opgelost kunnen worden zodat uw bedrijfsnaam geregistreerd kan worden.

 • Checken of uw bedrijfsnaam registreerbaar is. Anders gezegd, of het merk geaccepteerd zal worden door de autoriteiten.

Handelsnaamonderzoek

Bij een handelsnaamonderzoek wordt de bedrijfsnaam die u in gedachten heeft vergeleken met oudere handelsnamen in het register van de Kamers van Koophandel. Het is namelijk mogelijk dat oudere handelsnamen een probleem gaan vormen voor het gebruik en de registratie van uw bedrijfsnaam. Een handelsnaamonderzoek is een belangrijke aanvulling op het beschikbaarheidsonderzoek.

Zelf uw bedrijfsnaam checken op internet? Dit raden wij af. Veel aangevraagde merknamen worden nog niet gebruikt, maar er zijn wel rechten aan ontleend. U zult deze namen online niet tegenkomen, maar u kunt wel inbreuk maken!

Multisearch® – Naam checken in buitenland

Gaat u met uw bedrijf de grens over? Laat Knijff uw naam checken in het buitenland. Dit doen we middels een Multisearch®-onderzoek. Met dit onderzoek wordt uw bedrijfsnaam snel, kwalitatief en voordelig onderzocht op beschikbaarheid in het buitenland. Het is mogelijk om de beschikbaarheid van uw nieuwe bedrijfsnaam te controleren in meer dan 150 landen, binnen 10 dagen!

Hoe het werkt? Via lokale agenten in de desbetreffende landen, krijgt u advies over de beschikbaarheid van uw bedrijfsnaam. Deze agenten zullen uw bedrijfsnaam ook onderwerpen aan een linguïstische toets. Het is namelijk mogelijk dat uw handelsnaam in het desbetreffende land een hele andere betekenis heeft dan u voor ogen had. U kunt zich voorstellen dat een negatieve betekenis grote schade kan toebrengen aan uw bedrijf.

Zijn de verschillende adviezen binnen, dan krijgt u van Knijff een overkoepelend advies. Over de resultaten, welke stappen u moet ondernemen, hoe u uw merknaam moet beschermen en hoe u moeilijkheden uit de weg gaat.

U wilt een naam checken, maar loopt nog met vragen in uw hoofd?

NEEM CONTACT OP

VEELGESTELDE VRAGEN

Wat voor merken kan ik naast bedrijfsnamen laten checken?

Namen checken van bedrijven is een dagelijkse bezigheid van Knijff. Daarnaast onderzoeken we ook de volgende merkelementen: productnamen, logo’s, cijfer- en lettercombinaties, speciale schrijfwijzen, vormen van producten of verpakkingen, portretten, klanken, slagzinnen en kleuren.

Wat is een merkonderzoek?

Een merkonderzoek is een onderzoek waarmee u inzicht krijgt in de beschikbaarheid van uw bedrijfsnaam (of een ander merk). Eventueel risico, dat u loopt als u uw bedrijfsnaam in gebruik neemt, wordt inzichtelijk gemaakt. Knijff heeft diverse onderzoeken ontwikkeld waarbij de verschillende merkenregisters helemaal uitgepluisd worden. Zo komt u er snel achter of uw bedrijfsnaam al geregistreerd is door iemand anders.

Waarom moet ik mijn bedrijfsnaam laten onderzoeken?

De kans is reëel dat er een bedrijfsnaam bestaat die hetzelfde is, of lijkt op die van u. Binnen de Benelux zijn er miljoenen merken en handelsnamen geregistreerd en buiten de Benelux alleen nog maar meer. Het is daarom van groot belang dat u uw naam laat onderzoeken. Besluit u uw bedrijfsnaam toch te gebruiken zonder onderzoek, dan bestaat de kans dat u te maken krijgt met schadeclaims of moet stoppen met uw bedrijf. Als u uw bedrijfsnaam laat onderzoeken, dan weet u zeker dat u geen inbreuk maakt op een geregistreerde handelsnaam.

Welke merkonderzoeken voert Knijff uit?

Identiek onderzoek, beschikbaarheidsonderzoek, handelsnaamonderzoek en Multisearch®. Deze merkonderzoeken controleren de beschikbaarheid van uw bedrijfsnaam.

Kan ik zelf een onderzoek doen naar de beschikbaarheid van mijn bedrijfsnaam op Google en in het register van het BBIE (Benelux Bureau)?

Uw bedrijfsnaam checken op Google en in het online merkenregister van het Benelux-Bureau (BBIE) is een eerste stap, maar zegt niets over de beschikbaarheid van de bedrijfsnaam. U moet er rekening mee houden dat niet alle handelsnamen die geregistreerd zijn, ook gebruikt worden. U zult ze op internet niet tegenkomen, maar er bestaat wel een kans dat ze een bezwaar gaan vormen.

Zelf namen checken is alleen handig voor een eerste indicatie, bijvoorbeeld als u een bedrijfsnaam gaat verzinnen, maar laat Knijff de beschikbaarheid vervolgens grondig onderzoeken, zodat u een probleemloze start kunt maken met uw bedrijf.

NEEM CONTACT OP

Goede merkbescherming bestaat uit gedegen vooronderzoek, registratie én merkbewaking.

IS UW MERK NOG BESCHIKBAAR?

Wilt u meer informatie over het onderzoeken van uw merk?

0294 490 900
NEEM CONTACT OP
VERBREED UW KENNIS
MAAK KENNIS MET ONZE ADVISEURS
Deze website maakt gebruikt van cookies en diensten van derden. Lees onze privacy- en cookieverklaring. Ok