FAQ items aan het laden...
Merkregistratie in de Benelux2021-02-25T13:49:49+01:00

MERKREGISTRATIE IN DE BENELUX

Heeft u een bedrijfsnaam, productnaam of logo verzonnen en wilt u dit exclusief gebruiken voor uw producten of diensten in Nederland of België? Voorkom problemen en laat uw Benelux merkregistratie verzorgen door de experts van Knijff Merkenadviseurs.

Neem vandaag nog contact op voor een merkregistratie in de Benelux.

DE NOODZAAK VAN EEN MERKREGISTRATIE IN DE BENELUX

Het gebruik van een zelf bedachte merknaam voor uw producten of diensten levert u géén rechten op. U heeft alleen recht op merkbescherming als u uw merk laat registreren in het merkenregister. Zonder merkregistratie kan een ander er met uw merk vandoor gaan en zijn uw investeringen voor niets geweest. Bent u actief op de Nederlandse en/of Belgische markt? Dan is het cruciaal dat u uw merk registreert bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in Den Haag. Met een merkregistratie in de Benelux bent u verzekerd van:

 • exclusief en ongestoord gebruik van uw merk;

 • de mogelijkheid om snel op te treden tegen inbreukmakers op uw merk;

 • een hogere economische waarde van uw merk;

 • het meestal voorkomen van dure en tijdrovende rechtszaken.

Neem contact op en registreer uw merk.

KNIJFF: DE EXPERT OP HET TERREIN VAN EEN BENELUX MERKREGISTRATIE

U wilt een sterke naamsbekendheid met uw merk opbouwen en ook voorkomen dat anderen onder dezelfde of vrijwel dezelfde merknaam soortgelijke producten verkopen of diensten leveren. Dat vraagt om een goede en slagvaardige aanpak. Knijff is een van de grootste merkenbureaus in Nederland en geldt sinds 1989 als de expert in merkonderzoek, merkbescherming, merkbewaking, merkinbreuk en andere diensten. Als toonaangevend merkenbureau met een internationale reputatie bedienen wij meer dan 2.000 klanten. Gezichtsbepalende merken als Marktplaats, Arcadis en KNVB behoren tot onze klantenkring.

Onze hooggekwalificeerde adviseurs beoordelen of uw merk aan de wettelijke eisen voldoet. Uw merk moet onderscheidend en niet beschrijvend of misleidend zijn. U krijgt persoonlijk advies op maat hoe uw merk optimaal te registreren. Wij dienen uw onderscheidende en unieke merk op de juiste manier in voor maximale bescherming. U heeft snel en vakkundig een merkregistratie in de Benelux in handen, waarmee uw thuismarkt goed beschermd is.

Neem contact op voor meer informatie of advies.

WAT IS EEN MERK EN WELKE VERSCHIJNINGSVORMEN ZIJN ER?

De wet bepaalt dat elk teken waarmee u uw producten of diensten onderscheidt van de concurrent een merk is. Een merk kent vele verschijningsvormen. Het gaat meestal om een woordmerk, een beeldmerk of een combinatie van een woord- en beeldmerk. Philips, Levi’s, Volvo, McDonald’s en Spa zijn beschermde woordmerken. De roodgele schelp van Shell is een geregistreerd beeldmerk. Nationale Nederlanden heeft in de naam een gestileerde ꞌNꞌ. Dit is als gecombineerd woord- en beeldmerk geregistreerd. Ook vormen (bijvoorbeeld het Coca-Cola-flesje), kleuren (bijvoorbeeld het groen van KPN) en cijfer- en lettercombinaties (4711, Q8) worden als merk erkend.

U kunt de onderstaande tekens als merk registreren:

 • Bedrijfsnaam

 • Productnaam

 • Logo

 • Cijfer- en lettercombinatie

 • Speciale schrijfwijze

 • Vorm van product of verpakking

 • Portret

 • Klank

 • Slagzin

 • Kleur

Neem contact op voor het registreren van uw specifieke merkvorm.

MERKREGISTRATIE IN DE BENELUX BIJ HET BBIE

Blijft u dicht bij huis en wilt u uw producten of diensten alleen in Nederland en/of België verkopen? Alleen door een merkregistratie in de Benelux wordt u eigenaar van een exclusief recht op uw merk. U verkrijgt het alleenrecht op uw merk én u heeft de mogelijkheid om op te treden tegen inbreuk op uw merkrecht. U kunt ook actie ondernemen tegen bezwaarlijke handelsnamen en domeinnamen. Merkinbreuk komt online in toenemende mate voor. In 2017 had bijna driekwart van alle merkeigenaren te kampen met merkinbreuk. Zorg dat u sterk staat en laat de specialisten van Knijff een merkregistratie in de Benelux bij het BBIE (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) in Den Haag verzorgen. Dan loopt u geen constant gevaar meer!

Wij hebben actuele kennis van de procedures van een Benelux merkregistratie, een feilloos merkinzicht en ruime ervaring in merkaanvragen ofwel merk deponeren bij het BBIE. Een registratie bij deze officiële instantie geeft u het alleenrecht op het gebruik van uw merk in vooraf bepaalde product- en dienstklassen in Nederland, België en Luxemburg. De Benelux-landen hebben sinds 1971 een gezamenlijke regeling voor merkbescherming. Een registratie voor Nederland alleen is niet mogelijk. U verkrijgt automatisch een merkrecht in de gehele Benelux.

Het BBIE kan ook een idee of ontwerp op een specifieke datum vastleggen in een i-DEPOT. Dit bewijst dat u een product, dienst, concept of proces heeft ontwikkeld. De datumnotatie is van belang als er een conflict ontstaat over wie als eerste het idee of ontwerp heeft bedacht. De merkregistratie in de Benelux en het daaruit voortvloeiende merkrecht geldt vanaf de datum van aanvraag. Vanaf dan is uw merk juridisch beschermd. U ontleent rechten aan het merk vanaf het moment dat de registratie gedaan is. U kunt derden verbieden om uw merk te gebruiken of een overeenkomstig merk met dezelfde of soortgelijke producten te registreren.

Neem contact op voor een merkregistratie in de Benelux bij het BBIE.

MAXIMALE MERKBESCHERMING MET DE JUISTE OMSCHRIJVING

Bij de aanvraag voor een Benelux merkregistratie moet worden aangegeven voor welke producten of diensten u uw merk gaat gebruiken. Een zorgvuldige omschrijving hiervan bepaalt de omvang van bescherming van uw merk. Het internationale classificatiesysteem van Nice telt 45 standaardcategorieën. Uw merkrecht geldt alleen voor de producten en diensten die u in het merkregister vermeldt. De professionele en gepassioneerde adviseurs van Knijff zijn uw deskundige partner bij een gerichte omschrijving van uw producten of diensten. Daarbij wordt rekening gehouden met de verwachte toekomstige ontwikkelingen. Wij zorgen voor exclusiviteit van uw merk met een juiste indeling van uw producten of diensten en wij stellen een gedetailleerde juridische omschrijving op. Dit komt uitstekend van pas als er sprake is van een merkconflict.

Neem contact op voor een juiste omschrijving van uw producten of diensten.

MERKREGISTRATIE BUITEN DE BENELUX

Wilt u uw producten of diensten buiten de Benelux verkopen? Als u de grenzen overgaat, is het van belang om uw merk ook in het buitenland te beschermen met een registratie. Er zijn verschillende registraties mogelijk. Wij adviseren u op maat over welke buitenlandse merkregistratie het beste aansluit bij uw plannen en activiteiten.

Registratie Europese Unie

Een Europese merkregistratie biedt bescherming in alle lidstaten van de Europese Unie. Anno 2019 zijn er 27 landen aangesloten bij de EU. De Europese Unie registratie wordt automatisch uitgebreid met nieuwe Europese lidstaten. Een Europese registratie heeft vele voordelen. De kosten zijn relatief laag. U vormt een front tegen namaak die van buiten de EU naar binnen wordt geïmporteerd. Uw merk hoeft niet in elke lidstaat te worden gebruikt om uw merkrecht te behouden. Wel is er een nadeel: een bezwaar op grond van een merkrecht in één land kan uw gehele EU-aanvraag dwarsbomen.

Internationale registratie

Met een Internationale registratie beschermt u uw merk tegen inbreuk in meer dan 100 landen, zowel in Europa als op de andere continenten. Van Duitsland, China, Rusland of Nieuw-Zeeland tot Noorwegen, Argentinië, Verenigde Staten of Zuid-Korea. U registreert met één aanvraag uw merk in de landen, die voor u van strategisch belang zijn. Een Internationale registratie kunt u zien als een bundel merken, hiermee voorkomt u dat u uw merk in elk land afzonderlijk moet registreren. Dit is ook prijstechnisch aantrekkelijk. Een bezwaar tegen uw merkaanvraag beperkt zich tot het land waar dit plaatsvindt. De Internationale registratie is flexibel uit te breiden met extra landen. Er is voor een Internationale registratie een basisregistratie (merkregistratie Benelux) vereist.

Nationale registratie

Een Nationale registratie van uw merk is noodzakelijk voor landen die niet zijn aangesloten bij het Internationale registratiesysteem, zoals Zuid-Afrika, Brazilië, Argentinië, Peru, Chili of Hong Kong. Een lokale agent van Knijff dient de aanvraag voor een merkregistratie in het land in waar u uw merk gaat gebruiken. De registraties in de verschillende landen staan op zichzelf. Dit betekent dat een weigering of oppositie tegen uw merk in een bepaald land geen nadelig effect heeft op de registratie van uw merk in andere landen. De kosten van een Nationale registratie zijn hoger dan die van een Internationale registratie.

Neem contact op voor een merkregistratie buiten de Benelux.

MERKBESCHERMING IN DE BENELUX MET MERKBEWAKING

Het registreren van uw merk bij het Benelux Merkenbureau (BBIE) is een eerste stap voor een goede merkbescherming. Er is meer nodig om uw concurrenten op afstand te houden. Merkbewaking zorgt voor maximale merkbescherming. U bent als merkhouder namelijk zelf verantwoordelijk voor merkinbreukbestrijding en u dient zelf actie te ondernemen. Knijff stuurt u inbreukalerts om uw merk actief te verdedigen. Wij hebben hiervoor speciale bewakingssystemen ontwikkeld. Ook krijgt u advies over te ondernemen acties tegen het aangetroffen merk, zodat u de merknaamschade en financiële schade beperkt.

Houd uw eigen markt en uw concurrenten nauwlettend in de gaten met de merkbewaking van Knijff. Het helpt u om inbreuk in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en tijdig op te treden. Alle merken die worden ingediend bij de merkeninstanties worden gecheckt. Wij hebben de juiste tools voor vakkundige woordbewaking, logo- ofwel beeldmerkbewaking, handelsnaambewaking en domeinbewaking. Dankzij de complete merkbewaking voorkomt u kostbare en tijdrovende gerechtelijke procedures. Uw merk blijft hierdoor onderscheidend en uniek.

Neem contact op voor merkbescherming in de Benelux met merkbewaking.

MEER INFORMATIE OF ADVIES OVER BENELUX MERKREGISTRATIE

Knijff onderzoekt, registreert en bewaakt uw merk. Dit maken wij waar met een breed dienstenpakket en een persoonlijke, deskundige dienstverlening.

Wilt u meer informatie of advies over een Benelux merkregistratie of een van onze andere diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op of om een afspraak te maken voor het bespreken van uw merkenportfolio. 

Go to Top