DISCLAIMER

Deze en alle andere Internet-pagina’s op de website van Knijff Merkenadviseurs zijn ter beschikking gesteld als dienstverlening aan het publiek. Wij vertrouwen erop dat de hier weergegeven informatie de lezers meer bekendheid verschaft over de diversiteit van het intellectuele eigendomsrecht. Juridisch advies is echter per zaak verschillend en dient op maat gegeven te worden. Voor alle duidelijkheid melden wij dat de informatie op deze website niet als vervanging van dit juridisch en persoonlijk advies kan dienen.

De op deze website getoonde merken en logo’s zoals Knijff en Multisearch® zijn geregistreerde merken van Merkenbureau Knijff & Partners B.V. Op de teksten op deze website rust auteursrecht en deze mogen niet zonder toestemming van Merkenbureau Knijff & Partners B.V. worden gekopieerd of anderszins verveelvoudigd.

De afbeeldingen op deze website tonen bekende merken die niet noodzakelijkerwijs in beheer zijn van Merkenbureau Knijff & Partners B.V.