STAP 1: ONDERZOEK, CRUCIAAL VÓÓR GEBRUIK EN REGISTRATIE VAN UW MERK

Voordat u uw handelsaanduiding als merk gaat registeren, is het raadzaam om een onderzoek te doen naar oudere merken en rasnamen. Met een miljoen merken alleen al in het Benelux merkenregister is de kans zeer reëel dat er een merk bestaat dat hetzelfde is of lijkt op het voorgestelde merk en dat ook nog geregistreerd is voor dezelfde of soortgelijke producten of diensten.

Door een onderzoek weet u of uw merk daadwerkelijk beschikbaar is en of het geen inbreuk maakt op al geregistreerde merken. Zo voorkomt u schadeclaims of een gedwongen stop van het gebruik van uw merk. Al met al een kleine investering ten opzichte van mogelijk zeer grote (financiële) gevolgen.

Knijff heeft een speciaal merkonderzoek ontwikkeld voor de tuinbouwbranche. Bij dit onderzoek wordt niet alleen gekeken naar bezwaarlijke merken, maar ook onderzoek gedaan naar rasnamen die uw merkregistratie eveneens in de weg kunnen zitten.

Zo worden de risico’s inzichtelijk en kunt u een weloverwogen afweging maken of u wel of niet met de naam verder gaat. Gedegen merkonderzoek naar het gebruik en de registratie van uw merk is een must om problemen achteraf te voorkomen.

Voordelen:

  • Kennis met betrekking tot de risico’s ten aanzien van rechten op oudere merken en rasnamen.

  • Mogelijke conflicten kunnen van tevoren worden geëlimineerd zodat er vrij baan is voor registratie en gebruik van het voorgestelde merk.

  • Slechts een kleine investering ten aanzien van mogelijk zeer grote (financiële) gevolgen.

STAP 2: REGISTRATIE VAN HET MERK IN HET MERKENREGISTER

Is uw handelsaanduiding nog vrij? Dan kunt u deze als merk registreren. Aan de hand van de informatie die u ons geeft maken wij een registratievoorstel en concept specificatie van producten en leggen wij deze aan u voor. Als u akkoord gaat dienen wij het merk in en begeleiden wij de gehele registratieprocedure en bijkomende termijnen.

STAP 3: BEWAKING, HOUDT INBREUKMAKERS OP AFSTAND

Is de naam eenmaal als merk geregistreerd dan krijgt u het exclusieve recht op uw merk. Op grond van dit merkrecht kunt u bezwaar maken tegen overeenstemmende merken, handelsnamen, domeinnamen en zelfs rasnamen. U moet als merkhouder uw merk echter wel actief en dus zelf verdedigen!

Knijff kan u helpen bij het opsporen van inbreuk. Zodra een inbreukmakend merk wordt aangevraagd, ontvangt u van ons bericht. Bewaking stelt u in staat snel en accuraat op te treden om de schade te beperken en kostbare gerechtelijke procedures uit te sparen.

Voordelen:

  • Merkbewaking signaleert snel inbreuken zodat de schade aan uw merk wordt beperkt!

  • Merkbewaking werkt kostenbesparend! Vaak kan gebruik worden gemaakt van speciale bezwaarprocedures waardoor een dure gang naar de rechter wordt vermeden!

  • Merkbewaking geeft een beter resultaat bij inbreuken! Door snel op te treden is een wederpartij eerder geneigd zijn voorbereidingen te stoppen dan wanneer hij enkele jaren het inbreukmakende merk of de inbreukmakende handelsnaam gebruikt.

  • Merkbewaking is essentieel voor het actief beschermen van uw merken.

GESPECIALISEERD ADVIES BIJ INBREUK

Maakt één van uw concurrenten inbreuk op uw merkrechten? Dan kunt u op Knijff vertrouwen om direct actie te nemen. Door onze kennis van de tuinbouwbranche weten wij als geen ander wat er speelt en op welk vlak risico voor verwarring en inbreuk ontstaat. In onze aanpak houden we rekening met al uw rechten, op uw merken, handelsnamen en op uw plantenrassen.

Wordt u zelf van inbreuk beschuldigd? Ook dan staan wij uiteraard voor uw klaar. Door onze kennis in de branche en onderzoek in de merken- en rasnaamregisters stellen wij precies vast wat uw positie is en waar ruimte voor verdediging, onderhandeling of juist een tegenaanval is.

Heeft u vragen hoe u uw merk moet beschermen in de tuinbouwbranche?

Naast het kwekersrecht is het van belang dat de handelsaanduiding van een cultivar ook bescherming geniet. Dit kan door deze naam als merk te registreren.

NEEM CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE TUINBOUWEXPERTS

Met onze jarenlange ervaring en expertise in de branche helpen Knijff’s tuinbouwexperts u graag verder.