Home/FAQ/FAQ algemene vragen
FAQ algemene vragen2021-02-25T11:17:04+01:00

FAQ ALGEMENE VRAGEN

Op deze pagina vindt u antwoorden op algemene vragen. Als uw vragen niet zijn beantwoord, of als u advies wilt over uw specifieke kwestie, neem dan contact met ons op.

WAT BETEKENEN DE TEKENS TM, ® EN ©?

U kent ze wel, deze tekens komen veelvuldig voor bij merken. Maar wanneer wordt welk teken nu gebruikt?

TM

Het symbool TM (trademark) wordt in het algemeen gebruikt wanneer een merk nog niet is ingeschreven, maar wel is aangevraagd.

®

Zodra het merk definitief is geregistreerd wordt het symbool ® gebruikt; hetgeen staat voor “registered trademark”.

©

Het © symbool betekent “copyright” en wordt gebruikt om aan te geven dat een werk auteursrechtelijk beschermd is.

Er is in de Benelux geen verplichting om deze tekens te gebruiken (in tegenstelling tot de Verenigde Staten of andere landen). Maar men mag de tekens dus wel gebruiken. Het gebruik van een ®-symbool kan bijdragen aan de preventie van merkinbreuk. Er wordt duidelijk aangegeven dat het gaat om tekens waar een bepaalde vorm van bescherming voor wordt geclaimd.

In het buitenland moet worden opgepast met het gebruik van deze tekens. Vooral als het merk niet is geregistreerd maar er wel een ® bijstaat zou dit als misleidend kunnen worden gezien.

Heeft u vragen over het gebruik van deze tekens?

NEPFACTUREN, VERLENGINGEN EN CHINESE DOMEINNAMEN

Het merkenregister is openbaar en helaas is dat aanleiding voor tal van malafide bedrijven om misleidende aanbiedingen te doen voor imitatieregisters. Trap hier niet in!

Bij aanvraag van uw merk loeren vele bedrijven mee. Deze bedrijven sturen u een brief en doen zich dan voor als officiële merkenbureaus in de hoop dat u daarin meegaat. U betaalt dan geen officiële taksen, maar kosten voor opname in een waardeloze database. Een uitputtende lijst van dergelijke bedrijven is helaas niet te geven. Ze schieten als paddenstoelen uit de grond en zijn eigenlijk niet te bestrijden. In principe is de stelregel (handig voor uw financiële afdeling) dat Knijff alle officiële taksen betaalt en dat u dus nooit rechtstreeks rekeningen van derden ontvangt voor merkenzaken! Twijfelt u? Neem dan gerust even contact met ons op.

Er is ook een aantal bedrijven dat zich voordoet als regulier merkenbureau en merkhouders een verlengingsbericht zendt. Het merk zal dan verlengd worden, maar voor een bedrag dat een veelvoud is van wat een regulier merkenbureau ervoor vraagt. Een van deze bedrijven is het bedrijf Benelux Merken Vernieuwing. U krijgt van Knijff bericht als er actie genomen moet worden met betrekking tot uw registratie. Andere correspondentie omtrent verlenging van uw registratie kunt u weggooien of bij twijfel aan ons voorleggen.

Ook met betrekking tot de registratie van domeinnamen worden merkhouders regelmatig benaderd door malafide bedrijven. Zij beweren bijvoorbeeld dat uw merk door een derde als domeinnaam wordt geclaimd. Niets is minder waar. Deze bedrijven proberen Chinese domeinnamen voor veel geld aan u te slijten.

Hier vindt u een lijst van malafide bedrijven waar u voor uit moet kijken. Denkt u er wel aan dat deze lijst niet volledig is. Ook kunt u de website van Fraudehelpdesk raadplegen.

Twijfelt u over de echtheid van een ontvangen aanbieding?

WAT IS GEBRUIKSPLICHT?

Een merkregistratie is de manier om uw merknaam of beeldmerk (logo) te beschermen en een exclusief recht op het gebruik ervan te verkrijgen. Een merkrecht is echter niet grenzeloos. Er gelden wat beperkingen. Een merkregistratie is tien jaar geldig. De merkhouder moet wel binnen vijf jaar na registratie de merknaam daadwerkelijk gebruiken wil hij nog een succesvol beroep kunnen doen op zijn merkrechten.

Niet elk gebruik is zonder meer voldoende om aan de gebruiksplicht te voldoen. ‘Symbolisch’ gebruik is in ieder geval niet voldoende. Het moet daadwerkelijk gaan om het verkrijgen of behouden van marktaandelen in een markt waarbij de omstandigheden van het geval (de sector, de betreffende producten) meespelen in de beoordeling of een merk rechtsgeldig is gebruikt.

De gebruiksverplichting geldt voor elke merkhouder. Het is vaak pas aan de orde wanneer de houder in een conflict komt en de wederpartij om gebruiksbewijzen vraagt. Om goed voorbereid te zijn op deze situatie adviseren wij om facturen, brochures, advertenties etc. van afgelopen jaren goed te bewaren. De ervaring leert dat gebruiksbewijs uit voorgaande jaren vaak lastig te vinden is wanneer er een tijdsdruk bestaat in een merkengeschil.

Wilt u weten of u aan uw gebruiksplicht voldoet? Neem dan contact met ons op.

WAT IS OTMIS?

Via het online merkenmanagementsysteem OTMIS kunt u als klant van Knijff Merkenadviseurs 24 uur per dag uw merkenportfolio online inzien.

Met OTMIS kunt u onder meer:

  • overzichten opvragen, per merk of per land.

  • de belangrijkste gegevens van een merk, model of domeinnaam zien.

  • alle inbreukprocedures, bewakingen etc. helder op een rij zien.

  • belangrijke documenten van een merk inzien.

Heeft u nog geen username of bent u deze vergeten, neem dan contact met ons op. Vanzelfsprekend zijn onze webmodule en webshop optimaal beveiligd en wordt er secuur met de klantgegevens om gegaan.

Meer weten over OTMIS?

Het is prettig om iemand achter de hand te hebben bij wie je juridische vraagstukken over merkbescherming kunt neerleggen.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Heeft u nog vragen over onze diensten en expertises?

Go to Top