Home/FAQ/FAQ andere diensten
FAQ andere diensten2021-02-25T11:13:18+01:00

WANNEER IS MODELREGISTRATIE NODIG?

Naast merknamen en beeldmerken gebruiken bedrijven in toenemende mate vormgeving om hun producten te onderscheiden van die van de concurrentie. Het uiterlijk van een product is vaak bepalend voor het succes van het product. De vormgeving verdient daarom bescherming.

Onderscheidende vormgeving geeft een voorsprong op concurrenten. Deze voorsprong willen bedrijven natuurlijk beschermen en dat kan door het registreren van hun vormgeving als model. Door registratie is het model beschermd en kunnen de modellen met eenzelfde algemene indruk van de markt worden geweerd. Met andere woorden, concurrenten zullen een andere vormgeving moeten kiezen voor hun product en afstand moeten houden van uw vormgeving.

Meer informatie over modelregistratie?

VOOR WELKE PRODUCTEN KAN EEN MODELREGISTRATIE WORDEN INGEZET?

Er zijn twee soorten modellen die u kunt registreren:

  • driedimensionaal: nieuwe vormgeving van een voorwerp, zoals een huishoudelijk apparaat;

  • tweedimensionaal: de vormgeving van een nieuwe website of een nieuw logo.

Belangrijk is dat u het ontwerp snel en het liefst voordat het product wordt geïntroduceerd als model registreert. Hiermee voorkomt u dat derden uw vormgeving namaken nog voor het op de markt is.

Meer weten over de mogelijkheden van modelbescherming?

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET MODELRECHT?

Naast het auteursrecht, wat je van rechtswege krijgt, geeft een modelregistratie een registratie in handen van de bescherming van de vormgeving. Een belangrijk wapen.

Bovendien kunnen meerdere modellen in een enkele modelaanvraag worden opgenomen.

Het modellenrecht kent tenslotte geen classificatie van producten en diensten (dit in tegenstelling tot het merkenrecht), de bescherming geldt dus voor de vormgeving ongeacht het product waarin het tot uiting is gebracht.

Meer informatie over modelregistratie?

WAT KAN KNIJFF BETEKENEN QUA SECOND OPINION EN STRATEGISCH ADVIES BIJ RECHTSZAKEN?

Waar vroeger de advocaat en de merkenjurist afzonderlijke beroepen waren, merken wij dat wij voor onze klanten steeds vaker een team vormen met advocaten. Ieder heeft zijn eigen expertise. Bij een rechtszaak zal de advocaat het voortouw nemen, maar ook hier kijken en denken wij graag mee.

Dat u de beste merkbescherming krijgt is voor ons het voornaamste. Heeft u een advies ontvangen van een ander merkenbureau, maar wilt u een second opinion? Neemt u dan contact met ons op. Voor ons staat een objectief advies voorop.

Meer weten over hoe Knijff u strategisch kan helpen?

WAT IS EEN BRANDMANUAL EN WAAROM IS DAT HANDIG?

Een van de belangrijkste voorwaarden om een merk te behouden is het gebruik van het merk. Belangrijk hierbij is dat het merk dan ook als merk wordt gebruikt. Dat is bij een gemiddeld bedrijf al een uitdaging, laat staan bij een multinational met vele dochters in het buitenland of een bedrijf dat met tientallen distributeurs werkt.

Om te zorgen dat iedereen het merk of logo als merk gebruikt kunnen wij een brandmanual opstellen. Dit kan een aanvulling zijn op de brandmanual die een vormgever heeft gemaakt voor het correcte gebruik van logo’s bijvoorbeeld. In onze brandmanual staat dan hoe een merk op de juridisch correcte wijze gebruikt moet worden, bijvoorbeeld altijd met een ®-teken, nooit als werkwoord etc.

Meer informatie over brandmanuals?

HOE KAN KNIJFF HELPEN BIJ GROTE MUTATIEPROJECTEN?

Wanneer de gegevens van de merkhouder, of de merkhouder zelf, wijzigt, heeft dit grote gevolgen voor de merkenportfolio. De wijziging zal voor alle merken moeten worden aangetekend in de verschillende registers. De regels en vereisten zijn voor elk land weer anders.

Knijff heeft veel expertise in het begeleiden van grote mutatieprojecten. Met een eigen legalisatie-afdeling en een best practise door jarenlange ervaring, worden dit soort grote projecten behapbare projecten die succesvol en binnen het budget worden uitgevoerd.

Wilt u weten hoe Knijff u kan helpen bij mutatieprojecten?

WAT DOET KNIJFF NOG MEER?

Bij Knijff werken merkenadviseurs die een groot aantal klanten adviseren over het beschermen van merkrechten. Vaak kijken we vanaf het begin al mee met een klant en denken wij mee met een marketingafdeling van een bedrijf over het beste merk dat ook op de beste manier beschermd kan worden.

Ook als er sprake is van een bestaand merkenportfolio is regelmatig contact belangrijk voor ons. Wij adviseren u over blank spots of nieuwe registraties die noodzakelijk zijn door gewijzigde regelgeving. Zo blijft u merkenportfolio up-to-date.

Sparren met een adviseur van Knijff hoe wij u kunnen helpen bij uw merkzaken?

WILT U MEER WETEN OVER DE ANDERE DIENSTEN VAN KNIJFF?

Heeft u vragen over een van de andere diensten van Knijff?

Go to Top