FAQ merkbescherming2021-02-25T10:58:23+01:00

WAAROM ZOU IK MIJN MERKNAAM REGISTREREN BIJ KNIJFF?

De registratie van een merk lijkt simpel. Maar gedurende de procedure kunnen er veel onzekerheden op uw pad komen. Zo kunt u van het Benelux-Merkenbureau regularisaties over uw merkaanvragen ontvangen, u kunt een bericht van oppositie ontvangen of de merken kunnen worden geweigerd door de merkinstantie. Dan is het wel zo fijn als u terug kunt vallen op ervaren merkenjuristen. Worden de merken wel geregistreerd dan is het nog maar de vraag of de merken op de juiste wijze zijn beschermd. Een typefout in de naam van de eigenaar of een onjuiste of onvolledige specificatie van producten en diensten kan al desastreuze gevolgen hebben. En dat is nu net niet de bedoeling van de registratie. Het is niet voor niets dat de meeste registratieprocedures begeleid worden door erkende merkenadviseurs.

Knijff is expert in merkregistratie. Dit komt door de specifieke vakkennis en jarenlange ervaring van onze merkenadviseurs. Wij werken al bijna 30 jaar voor gerenommeerde bedrijven. Bij Knijff kunt u altijd rekenen op persoonlijke aandacht en een adviseur die goed naar u luistert. Wij helpen u moeilijke vragen en problemen omtrent uw merken op te lossen. “Nee” staat niet in ons woordenboek. We kijken altijd verder.

Wilt u meer weten over hoe Knijff u kunt helpen?

WAT IS DE PROCEDURE BIJ KNIJFF VOOR DE REGISTRATIE VAN EEN MERK?

Wilt u een merknaam registreren? Laat dan uw merk vastleggen door Knijff. Een merknaam aanvragen en registreren gaat bij Knijff als volgt:

Procedure voor registreren naam:

 1. Eerst doen we onderzoek naar de beschikbaarheid van uw bedrijfs- of merknaam. Daarvoor worden het handelsnaamregister en het merkenregister binnenstebuiten gekeerd. In de registers wordt naar potentiële bezwaren gezocht en worden eventuele obstakels uitvoerig bekeken. Voor een handelsnaam is onderzoek in de registers van de Kamer van Koophandel ook van belang.
 2. Daarna geven we u een risico-inschatting en advies over of u uw bedrijfs- of merknaam wel of niet kunt gaan gebruiken. Ook vertellen we u wat u kunt doen om eventuele risico’s te verkleinen of weg te nemen.
 3. Vervolgens adviseren we hoe de naam het beste als merk geregistreerd kan worden. Toekomstplannen en budget zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
 4. Tijdens de laatste stap gaan we de merknaam registreren. Dit is erg belangrijk, want zonder registratie geen merkrecht. Een merkrecht geeft u het alleenrecht op een bepaalde naam en beschermt tegen merkinbreuk.
 5. Ook na de registratie houden we nauw contact met u om uw merkrecht up to date te houden. Dat is belangrijk om uw merkrechten te handhaven.

Wilt u meer weten over de procedure van merkregistratie?

WAT KAN IK ALLEMAAL ALS MERK REGISTREREN?

Bij een merkregistratie denkt u waarschijnlijk gelijk aan de registratie van de naam van een product, dienst of bedrijf. Of aan de registratie van een logo. Dit zijn inderdaad de meest voorkomende merkregistraties, maar er zijn nog meer mogelijkheden.

Naast het registreren van een naam of logo, is het mogelijk om de volgende elementen vast te leggen:

 • Cijfer- en lettercombinaties

 • Speciale schrijfwijzen (bijvoorbeeld de schuine ‘e’ van Heineken)

 • Vormen van producten of verpakkingen (bijvoorbeeld de vormgeving van een colaflesje)

 • Portretten

 • Klanken

 • Slagzinnen

 • Kleuren

Heeft u meer vragen over de mogelijkheden van registreren?

KAN IEDER MERK ZONDERMEER GEREGISTREERD WORDEN?

Een wettelijke eis voor de registratie van een merk is dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben. Beschrijvende merken kunnen niet geregistreerd worden. Zo is Euro Rent a Car, als naam voor een autoverhuurbedrijf, te algemeen van aard en daardoor niet onderscheidend genoeg. Ook mag een naam niet misleidend zijn voor de producten of diensten waarvoor het wordt gebruikt. Zo mag Champagne pas echt Champagne heten wanneer het uit de Champagne-streek komt. Tot slot worden merken die in strijd zijn met de openbare orde niet geaccepteerd.

Het merkenbureau in de Benelux weigert een merk niet op grond van het bestaan van een ouder recht op een merk. Zou u Nike registreren voor sneakers, dan wordt dat gewoon geaccepteerd. Alleen, geheid dat u morgen een brief met dagvaarding op de mat heeft liggen. Hier zit natuurlijk niemand op te wachten. Om te voorkomen dat u per ongeluk inbreuk maakt op oudere merkrechten, is het van belang om vóór de registratie onderzoek naar de beschikbaarheid te doen. Zo komen dit soort risico’s op voorhand naar boven.

Andersom is het ook van belang dat, wanneer u uw merk eenmaal heeft geregistreerd, alert te blijven op gelijkende merken die voor registratie worden aangevraagd. U moet dan dus zelf bezwaar maken. Bewaking kan u hierbij helpen.

Meer weten over beschikbaarheidsonderzoeken of merkbewaking?

WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN VAN EEN EUROPESE MERKREGISTRATIE?

De Europese merkregistratie is een aantrekkelijke registratie: ze dekt een groot aantal landen voor een relatief laag tarief.

Voordelen Europese merkregistratie

De Europese merkregistratie dekt inmiddels 28 landen en wordt automatisch uitgebreid met nieuwe Europese lidstaten. Het grootste voordeel van de Europese merkregistratie is dat uw merk niet in elk land gebruikt hoeft te worden om het merkrecht in stand te houden. Ook vormt dit merkrecht een front tegen namaak die van buiten de Europese Unie naar binnen wordt vervoerd. Een ander voordeel: de relatief lage kosten van een Europese merkregistratie.

Senioriteit
Ook kunt u uw bestaande Nationale merkregistraties, in losse Europese lidstaten, opnemen in de Europese merkregistratie. Op deze manier leven de merkrechten voort en blijven de oude beschermingsdata behouden, terwijl u deze merkregistraties niet afzonderlijk meer hoeft te vernieuwen. Dat levert natuurlijk een aantrekkelijke kostenbesparing op zonder dat dit ten koste gaat van de merkbescherming.

Nadelen Europese merkregistratie

Helaas kent het systeem van een Europees merkrecht ook nadelen. Uit elk land kan een bezwaar tegen een Europese merkaanvraag komen. Een Nationale merkregistratie van iemand anders in bijvoorbeeld Spanje, kan voor een obstakel zorgen. Aangezien de Europese merkregistratie ondeelbaar is, gaat dan de hele merkaanvraag niet door. Heel vervelend. Hoewel er in zo’n geval wel weer vangnetconstructies zijn.

Tenslotte, een Europees merk moet binnen vijf jaar na registratie in gebruik zijn genomen. Deze eis verplicht u niet uw merk in elk Europees land afzonderlijk te gebruiken, maar het is belangrijk om te onthouden dat een Europese merkregistratie niet voor slechts regionaal gebruik bedoeld is.

Wilt u weten of een Europese merkregistratie interessant voor u is?

WAT ZIJN DE VOOR- EN NADELEN VAN EEN INTERNATIONALE REGISTRATIE?

Naast een merkregistratiesysteem voor de Benelux en de Europese Unie is er nog een ander systeem om een merk in meerdere landen tegelijk te registreren. De Internationale merkregistratie. Dit systeem geeft niet direct merkrechten over de hele wereld, wat de naam misschien doet vermoeden, maar beperkt zich ook niet alleen tot Europese landen.

Het Internationale systeem kent voor- en nadelen ten opzichte van een Europese merkregistratie. Wat voor uw merknaam de beste route is hangt van veel factoren af en die bespreken wij graag met u.

Voordelen Internationale merkregistratie

Bij het Internationale registratiesysteem is een groot aantal landen aangesloten. Er kan in een keer een registratie in meerdere landen worden gedaan. Dat is prijstechnisch erg aantrekkelijk. De landen die lid zijn bevinden zich overal ter wereld. Denk aan de Verenigde Staten, Japan maar ook de Europese Unie is als lid aangesloten. De Internationale registratie kan later ook worden uitgebreid met nieuwe landen. Een ander belangrijk voordeel is dat bij dit systeem een probleem in een land niet van invloed is op een ander land dat bij de registratie betrokken is.

Nadelen Internationale merkregistratie

De Internationale merkregistratie kan alleen verricht worden als er al een basisregistratie bestaat in een van de aangesloten landen. Voor een Nederlands bedrijf zal dat veelal een Benelux merkregistratie zijn. De eerste vijf jaren is de Internationale merkregistratie dan afhankelijk van de Benelux merkregistratie. Gebeurt er in die periode iets met de Benelux registratie, dan kan dat effect hebben op de Internationale merkregistratie. Ook kunnen sommige merkenbureaus (zelfs van Europese landen) merkregistraties weigeren wanneer het aangevraagde merk lijkt op een ouder merk.

Wilt u weten of een Internationale merkregistratie interessant voor u is?

Voor merkbescherming zijn details cruciaal, daarom geven wij advies op maat wanneer, wat en waar moet worden geregistreerd.

IS UW MERK AL BESCHERMD?

Wilt u meer informatie over merkbescherming?

Go to Top