Home/FAQ/FAQ merkonderzoek
FAQ merkonderzoek2021-02-25T10:55:41+01:00

FAQ MERKONDERZOEK

Op deze pagina vindt u antwoorden op vaak gestelde vragen over merkonderzoek. Als uw vragen niet zijn beantwoord, of als u advies wilt over uw specifieke kwestie, neem dan contact met ons op.

WAAROM IS MERKONDERZOEK ZO BELANGRIJK?

Onderzoek naar de beschikbaarheid van uw merknaam is erg belangrijk. U wilt voorkomen dat uw merk achteraf niet beschikbaar blijkt en alle investeringen voor niets zijn geweest. Of, erger, de producten uit de winkel gehaald moeten worden. U zult niet de eerste zijn die dit overkomt. Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is een onderzoek cruciaal. Aan de hand van de resultaten van een onderzoek kan duidelijk worden dat het merk met enige aanpassingen wel beschikbaar is.

Knijff is de onderzoekspecialist en helpt u graag de beschikbaarheid van uw merk te onderzoeken. U krijgt dan een helder advies en oplossingen aangedragen.

Meer informatie over onderzoek naar de beschikbaarheid van uw merk?

WELKE SOORTEN MERKONDERZOEKEN ZIJN ER ALLEMAAL?

Een merk kan een naam, handelsnaam en een beeldmerk (logo) betreffen. Al deze elementen kunnen op beschikbaarheid onderzocht worden. Een eerste stap is meestal een identiek merkonderzoek: een eerste screening om te achterhalen of uw merknaam al geregistreerd is. Een alternatief voor een identiek onderzoek is een Screen-onderzoek dat naast identieke merken ook overeenstemmende merken achterhaalt. Dit onderzoek geeft een wat breder beeld dan alleen een identiek onderzoek. Vervolgens kan uitgebreider onderzoek verricht worden naar uw merk. Een volledig beschikbaarheidsonderzoek  geeft inzicht in alle mogelijke risico’s op grond van oudere merkrechten.

Beeldelementen die deel uitmaken van uw merk kunnen op beschikbaarheid worden onderzocht in een beeldmerkonderzoek. Vaak is onderzoek in de registers van de Kamers van Koophandel ook van belang. Knijff kan dit onderzoek voor u verrichten en u hierin adviseren.

Voor veel onderzoeken geldt dat de Benelux een goed begin is. Is uw werkveld groter dan de Benelux, dan heeft Knijff een speciaal product voor onderzoeken waar ook ter wereld: Multisearch®.

Uiteraard krijgt u advies van Knijff welke onderzoeken voor u het beste zijn, waarbij we rekening houden met uw plannen en budget. Wilt u meer weten over de verschillende soorten onderzoeken?

HOE LANG DUURT EEN ONDERZOEK?

Een eerste identieke screening ontvangt u van ons binnen 24 uur. De resultaten van een beschikbaarheidsonderzoek heeft u binnen 5 werkdagen in uw bezit. Heeft u erge haast? Met spoedtoeslag is het mogelijk om het onderzoek binnen 3 dagen te ontvangen. Onderzoeken in het buitenland duren doorgaans 8 werkdagen.

Meer weten over onderzoeken van uw merk?

HOE WERKT DE BEOORDELING VAN EEN ONDERZOEK?

Een merkonderzoek wordt gedaan om te kijken of een merk vrij is voor gebruik en registratie. Het register wordt gecheckt op mogelijke bezwaarlijke merken; merken die veel op het voorgestelde merk lijken. Op basis van de oude rechten kunnen andere merkhouders namelijk bezwaar maken tegen gebruik en registratie van overeenstemmende merken. En dat wilt u met een merkonderzoek voorkomen.

Bij een identiek onderzoek wordt er gekeken of de identieke naam al in het register voorkomt. In een Screen-onderzoek komen naast identieke merken ook overeenstemmende merken naar voren omdat ook merken die sterk lijken op het voorgestelde merk een bezwaar tegen kunnen vormen. Een Screen-onderzoek is echter niet zo uitputtend als een volledig beschikbaarheidsonderzoek waarbij naar alle gelijkende merken gekeken. Door een specialistisch onderzoeksbureau wordt een analyse gemaakt van merken die overeenstemmen met uw merk. Knijff analyseert deze lijst en beoordeelt de merken op risico.

Belangrijk bij een merkonderzoek is dat er rekening wordt gehouden met de producten en diensten waarvoor uw merk is bedoeld. Dit speelt een belangrijke rol bij de beoordeling of een merk wel of geen mogelijk bezwaar is. De merken en de producten/diensten worden met elkaar vergeleken en uw merkenadviseur geeft een risico-inschatting of het merk wel of geen obstakel vormt voor uw merk. Hierbij kijken wij niet alleen naar het juridische risico (of een andere partij u kunt aanspreken) maar ook naar het procesrisico (of het aannemelijk is of dit gebeurt). Zo krijgt u een realistisch beeld van de haalbaarheid van uw merk.

Naast de beschikbaarheid wordt er ook gekeken naar de registreerbaarheid van uw merk. Een merk moet aan bepaalde eisen voldoen om als merk te kunnen dienen, o.a. onderscheidend zijn, niet beschrijvend zijn, niet in strijd met de openbare orde. Uw merkenadviseur beoordeelt uw merk ook op dit gebied. Tot slot wordt er gekeken of het voorgestelde merk geen negatieve connotaties heeft in andere talen. U ontvangt van ons een rapport met advies over de beschikbaarheid en de registreerbaarheid van uw merk.

Meer informatie over onderzoek naar de beschikbaarheid van uw merk?

WAT MOET IK DOEN ALS ER OBSTAKELS UIT HET ONDERZOEK NAAR VOREN KOMEN?

Bij een merkonderzoek wordt het register afgespeurd naar mogelijke obstakels ten aanzien van het gebruik en registratie van uw (nieuwe) merk. Zo bent u vóór de registratie op de hoogte van eventuele bezwaren die kunnen ontstaan. Dat geeft u de kans om te overwegen of u echt door wilt gaan met het voorgestelde merk. Soms zijn de mogelijke obstakels die uit het onderzoek naar voren komen eenvoudig te elimineren. Een (kleine) aanpassing in het voorgestelde merk kan de afstand met het oudere merk voldoende maken zodat de merken prima naast elkaar moeten kunnen bestaan.

In sommige gevallen kan de producten of diensten specificatie, waarvoor het merk geregistreerd wordt, aangepast worden zodat er geen overlap meer is met het oudere merk. Toestemming vragen aan de merkhouder van het oudere merk is soms ook nog een optie om latere bezwaren te voorkomen. En helaas, in sommige gevallen is het echt beter om op zoek te gaan naar een ander merk. Daarom adviseren wij u om ons tijdig bij het proces van merkontwikkelingen te raadplegen, zodat u nog flexibel bent in de keuze. Heeft u meerdere namen bedacht voor uw merk? Dan adviseren wij u om eerst identieke onderzoeken te doen. De meest hoopgevende merken kunnen we dan nader onderzoeken op de beschikbaarheid en de registreerbaarheid.

Wilt u meer weten over het checken van de beschikbaarheid van uw merk?

IS UW MERK NOG BESCHIKBAAR?

Wilt u meer informatie over het onderzoeken van uw merk?

Go to Top