Home/FAQ/FAQ Multisearch®
FAQ Multisearch®2020-07-07T15:34:50+02:00

WAAROM EEN MERKONDERZOEK DOEN?

Elk jaar groeit het aantal merkregistraties en merkaanvragen. Vorig jaar werden alleen al in de Verenigde Staten 440.000 merken aangevraagd. In de Europese Unie waren dit er 150.000.

Een nieuw merk in gebruik nemen zonder voorafgaand onderzoek is Russisch roulette spelen. U riskeert hiermee een claim van een oudere merkhouder, wat tot gevolg kan hebben dat u het gebruik van het merk moet uitstellen of zelfs afblazen. Erg vervelend natuurlijk, vooral als u het merk al in gebruik heeft.

Een volledig merkonderzoek helpt u te kiezen tussen merken en/of mogelijke hindernissen weg te nemen om zo tot een beschikbaar merk te komen.

WAAROM MULTISEARCH®?

De Multisearch® onderzoeken zijn een praktische manier om te weten te komen of een merk beschikbaar is voor registratie en gebruik in de relevante landen. U krijgt een duidelijk advies van onze lokale agent en ons advies, zo weet u direct welke risico’s er bestaan en wat u moet doen als zich onverhoopt problemen voordoen.

Wat zijn de voordelen van Multisearch® ten opzichte van zelf online onderzoek doen?

Via online merkenregisters kan al een vrij aardig beeld verkregen worden over het bestaan van identieke en af en toe zelfs overeenstemmende merken. Maar dit beeld is verre van volledig. Soms zijn zoekacties zelfs spatiegevoelig en vaak omvatten zoekacties geen overeenstemmende merken die paar letters verschillen van het merk dat wordt onderzocht.

Bovendien kan de beoordeling van de beschikbaarheid van merken per land verschillen. Een advies van een lokale agent is dan ook een must om een goed beeld te krijgen van de lokale situatie. Een merk kan in land A bijvoorbeeld een bezwaar zijn en in land B helemaal niet.

Wat is het verschil tussen Multisearch® en een onderzoek van een onderzoeksprovider?

Een Multisearch® merkonderzoek wordt beoordeeld door een merkenadviseur van Knijff. Een adviseur die elke dag bezig is met de bescherming van merken en erkend is door de beroepsinstanties. Een specialist met een juridische achtergrond dus. Onze kennis en ervaring is uw toegevoegde waarde.

Wat is de link tussen Multisearch® en Knijff?

Multisearch® is de naam voor de merkonderzoeken van Knijff Merkenadviseurs. Knijff is sinds 1989 een vooraanstaand merkenbureau, internationaal bekend om haar kwalitatieve, pragmatische en persoonlijke aanpak. De klanten van Knijff bevinden zich in de top 100 van wereldwijd grootste bedrijven, maar ook middelgrote bedrijven zijn onze klant.

WAT STAAT ER IN EEN ONDERZOEKSRAPPORT?

Multisearch® geeft een duidelijk beeld en behulpzaam advies over de beschikbaarheid van uw merk. Om dit kunnen doen omvat Multisearch® de volgende onderdelen:

Volledige informatie over gevonden merken

Over elk merk dat wordt gevonden in ons onderzoek krijgt u volledige merkinformatie. Dit omvat alle beschikbare informatie zoals de merkhouder, klassen (producten en diensten), aanvraag- en registratienummers en de status.

Indien er sprake is van een onderzoek in een lidstaat van de Europese Unie of een land dat lid is van de Overeenkomst van Madrid (Internationale registraties), dan worden de merkenregisters van Europese en Internationale merken meegenomen in het merkenonderzoek.

Een duidelijk format

Een onderzoeksrapport kan nog zo volledig zijn, als u er de belangrijkste punten niet uit haalt dan is het alsnog zinloos. De formats van onze rapporten zijn dan ook op een manier ontworpen dat de belangrijkste conclusies makkelijk en duidelijk weergegeven zijn. U weet direct welke mogelijke obstakels er zijn en u ziet direct ons commentaar en de meningen van lokale agenten. Bij meerdere onderzoeken krijgt u desgewenst een risico-overzicht van alle onderzochte merken.

Alle mogelijke conflicten

Wij gebruiken alleen leveranciers van merkonderzoeken die de beste kwaliteit leveren en jarenlange ervaring hebben met onderzoeken. U krijgt dan ook een onderzoek dat alle mogelijke conflicten bevat. Betrouwbaar en volledig.

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN DE ONDERZOEKSPRODUCTEN?

Multisearch® is de overkoepelende naam voor de merkonderzoeken van Knijff en omvat de volgende onderzoeksproducten.

Uitgebreid en volledig onderzoek: de Multisearch® Pro

De Multisearch® Pro is een volledig merkonderzoek. Dit is zonder twijfel de meest grondige manier om de beschikbaarheid van uw merk te controleren. U weet na dit onderzoek precies welke risico’s er bestaan en hoe u moet handelen. U krijgt een advies van een lokale agent en ons overkoepelende advies.

Het alternatief: de Multisearch® Lite

Wanneer u een goed beeld wilt krijgen van mogelijke bezwaren dan is de Multisearch® Lite een goede oplossing. Dit onderzoek omvat geen opinie van een lokale agent, maar wel het handige advies van een merkenadviseur van Knijff.

Een goed begin: de Multisearch® Screen

Wanneer u een verkennend onderzoek wilt starten naar een bepaalde merknaam dan is een Screen-onderzoek aan te raden. Dit onderzoek omvat zowel identieke als overeenstemmende merken. Dit onderzoek is geen volledig beschikbaarheidsonderzoek maar geeft wel een breder beeld dan alleen een identieke check.

Wat is het verschil tussen een lokaal advies en een overkoepelend advies?

Een advies van een lokale agent is een beoordeling van de beschikbaarheid van een merk, op basis van de lokale wettelijke regels en mogelijke taalkundige connotaties van uw merk in het betreffende land. U krijgt dus een lokaal advies over de beschikbaarheid van uw merk in dat land.

Het overkoepelend advies van de merkenadviseurs van Knijff vat alle bezwaren uit de verschillende landen samen, beoordeelt deze en concludeert over de beschikbaarheid van een merk.

Uw eigen onderzoeksformat

Indien u graag uw eigen format wenst te gebruiken, neem dan contact met ons op: alles is mogelijk! Een van de voordelen van ons webplatform Eugeno® is flexibiliteit. Zo kunnen wij makkelijk gehoor geven aan uw wensen.

ZIJN ER AANVULLENDE ONDERZOEKSDIENSTEN?

Knijff is erg flexibel, als u een ander type onderzoek of onderzoeksformat wenst, neem dan contact met ons op. Wilt u aanvullende onderzoeksproducten, dan wordt dit gelijktijdig met het merkonderzoek meegenomen. Een greep uit de mogelijkheden:

Handelsnaam- en domeinnaamonderzoek

Een onderzoek naar oudere handelsnamen of geregistreerde domeinnamen kan worden meegenomen in een merkonderzoek.

Pharma-in-use onderzoeken in farmaceutische onderzoeken

Mocht er sprake zijn van een onderzoek naar een farmaceutisch merk dan zal de database van INN/WHO (International Non-Proprietory Names) kosteloos worden meegenomen in het onderzoek. Bovendien kunnen wij tegen een kleine extra vergoeding de pharma-in-use databases bekijken. Deze databases geven een breder beeld van mogelijk gebruik van een farmaceutisch merk dat is gevonden in het merkonderzoek.

Een gebruikscheck op internet

Wij doen een korte check op internet voor elk merk dat wij vinden. Gebruik op internet kan, zo leert onze ervaring, voor veel duidelijkheid zorgen over de mate van het risico dat met dat merk is gemoeid. Deze service is kosteloos.

Taalkundige check

Aangezien een nieuw merk bepaalde negatieve betekenissen kan hebben zal onze lokale agent ook naar dit aspect bekijken in het Multisearch® Pro onderzoek. Deze service is kosteloos.

Check naar Arabische, Cyrillische en Chinese merken

Een merkonderzoek wordt vaak verricht in het Latijnse schrift. Maar wij kunnen ook onderzoek verrichten naar merken in andere schriften zoals Chinese of Arabische karakters.

Beeldmerkonderzoeken

Alle Multisearch® onderzoeken kunnen ook worden verricht om de beschikbaarheid van een beeldmerk te bekijken.

TARIEVEN EN OPLEVERTERMIJNEN MULTISEARCH®

Multisearch® tarieven

Wij hanteren zeer concurrerende tarieven. De prijzen zijn afhankelijk van hoe snel een onderzoek moet worden opgeleverd, het aantal landen en klassen etc. Wij zullen allereerst samen met u kijken welke onderzoeken er nodig zijn en een stappenplan opstellen al naar gelang uw budget.

Wat zijn de oplevertermijnen?

Oplevertermijnen hangen samen met het type onderzoek. Een Multisearch® Pro (het meest uitvoerige onderzoek) kan binnen 5 of 8 werkdagen worden opgeleverd. Een Multisearch® Lite doorgaans sneller.

Hoe worden de onderzoeken opgeleverd?

De onderzoeken worden via het Eugeno® webplatform beschikbaar gemaakt. U heeft de mogelijkheid deze online te bekijken, door te sturen en te archiveren. Indien u ook graag een PDF wenst te ontvangen dan is dat uiteraard geen probleem.

WIE ZIJN DE LOKALE AGENTEN?

Ons wereldwijde netwerk van agenten is zorgvuldig ontstaan na jarenlange evaluatie. De agenten hebben jarenlange ervaring met het doen van onderzoeken en hebben uitgebreide internationale ervaring. Ze kennen onze werkwijze en voldoen aan onze kwaliteitsnorm. Uiteraard controleren wij alle onderzoeken van elke agent en doen wij aan permanente kwaliteitsbewaking.

VOOR WIE IS MULTISEARCH® BEDOELD?

Knijff heeft Multisearch® ontwikkeld op verzoek van grote klanten die snel en grondig de beschikbaarheid van hun merken in meerdere landen wilden controleren. Voor grote onderzoeksprojecten draaien wij onze hand niet om. Elk merk dat de grens overgaat zou eerst onderzocht moeten worden op de beschikbaarheid. Een onderzoek in een of twee landen is dan ook een gangbaar verzoek. Multisearch® is dus geschikt voor elk merk dat op beschikbaarheid onderzocht moet worden, ongeacht de grootte van de onderneming of de branche.

De beschikbaarheid van uw merk onderzoeken in slechts 8 dagen in meer dan 50 landen? Gebruik Multisearch®!

NEEM CONTACT OP MET ONZE MULTISEARCH® EXPERT

Wilt u meer informatie over het wereldwijd onderzoeken van uw merk? Neem contact op met Jeroen Lallemand voor persoonlijk advies.

Go to Top