Eugeno®

Eugeno® is een webplatform ontwikkeld door Knijff om merkonderzoeken snel en doeltreffend te kunnen verrichten. Lokale agenten sturen hun onderzoeksresultaten en adviezen via Eugeno® naar Knijff waarna u van Knijff één helder en overzichtelijk onderzoeksrapport ontvangt. Dit rapport kunt u via Eugeno® ophalen, delen en bewerken.

Heeft u vragen over Eugeno®? Neem dan contact met ons op.