Gebruik van merken als adword

Uitgangspunt is dat gebruik van een merknaam als adword toegestaan is. Wel zijn aan het gebruik van dergelijke adwords bepaalde voorwaarden verbonden.

De belangrijkste voorwaarde
Voor de gemiddelde internetgebruiker moet het duidelijk zijn dat de advertentie die verschijnt als er gezocht wordt op een bepaalde merknaam van een andere partij afkomstig is (die niet gelieerd is aan de merkhouder). De internetgebruiker moet dus aan de advertentie kunnen zien dat een concurrent een alternatief product aanbiedt of anderszins geen banden heeft met de merkhouder.

Geldt niet voor namaakartikelen
Dit geldt uiteraard niet indien namaakproducten worden aangeboden waarbij zowel het gebruik van de merknaam als adword als het aanbieden van namaakproducten streng verboden is.

Heeft u vragen over het gebruik van merken als adword? Neem dan contact op.