Gebruiksplicht

Een merkregistratie is de manier om uw merknaam of beeldmerk (logo) te beschermen en een exclusief recht op het gebruik ervan te verkrijgen. Een merkrecht is echter niet grenzeloos. Er gelden wat beperkingen.

Gebruiksdwang merk vijf jaar na registratie
Een merkregistratie is tien jaar geldig. De merkhouder moet wel binnen vijf jaar na registratie de merknaam daadwerkelijk gebruiken wil hij nog een succesvol beroep kunnen doen op zijn merkrechten.

Wat houdt het gebruik van een merk in?
“Symbolisch” gebruik is in ieder geval niet voldoende. Het moet daadwerkelijk gaan om het verkrijgen of behouden van marktaandelen in een markt waarbij de omstandigheden van het geval (de sector, de betreffende producten) meespelen in de beoordeling of een merk rechtsgeldig is gebruikt.

Bewijsmateriaal verzamelen
De gebruiksverplichting geldt voor elke merkhouder. Het is vaak pas aan de orde wanneer de houder in een conflict komt en de wederpartij om gebruiksbewijzen vraagt. Om goed voorbereid te zijn op deze situatie adviseren wij om facturen, brochures, advertenties etc. van afgelopen jaren goed te bewaren. De ervaring leert dat gebruiksbewijs uit voorgaande jaren vaak lastig te vinden is wanneer er een tijdsdruk bestaat in een merkengeschil.

Uit de praktijk
Recentelijk ondervond Fruit of the Loom de gevolgen van gebruiksdwang. Dit bedrijf had, waarschijnlijk om zich makkelijker te verweren tegen FRUIT merken, het woord FRUIT geregistreerd voor kleding. Het geldige gebruik van dit merk werd echter betwist. De rechter vond FRUIT OF THE LOOM geen gebruik van het merk FRUIT alleen. Ook was het gebruik van de domeinnaam fruit.com onvoldoende om rechtsgeldig gebruik aan te tonen.

Wilt u weten of u aan uw gebruiksplicht voldoet? Neem dan contact met ons op.