Graphics en interfaces beschermen met een modelregistratie

Door middel van het modellenrecht kunnen ook tweedimensionale objecten worden beschermd. U kunt dan denken aan interfaces voor websites, iconen en beeldmerken.

Voordelen modelrecht

Een modelregistratie is kostenefficiënt. Er kunnen talloze iconen of plaatjes in een enkele modelaanvraag worden opgenomen. Het modellenrecht kent geen classificatie van producten en diensten (dit in tegenstelling tot het merkenrecht). Het uiterlijk van het model kan dus beschermd worden zonder opgaaf van een lijst van de producten.

Wanneer is modelregistratie nodig?

Een nieuw model moet een vernieuwende vormgeving hebben. De vormgeving moet afwijken van wat al bestaat. Als dit het geval is en uw interface, logo of afbeelding werkt onderscheidend voor uw onderneming, dan kan een modelregistratie waarde hebben.

Heeft u vragen over modelregistratie? Neem dan contact op met ons.