Hoe te werk gaan bij een nieuw product?

Tegenwoordig zijn producten steeds vaker te herkennen aan hun vormgeving. Denk aan de iPhone of een lamp van Marcel Wanders. Bescherming van vormgeving door middel van een modelregistratie kan raadzaam zijn. U kunt daarmee anderen beletten een zelfde vormgeving te gebruiken.

Vormgeving beschermen
De bescherming van vormgeving kan via een modelregistratie. Niet alleen objecten kunnen worden beschermd maar ook icoontjes, lay-out van websites en beeldmerken (logo’s). Knijff is specialist op het gebied van de bescherming van vormgeving en adviseert u graag verder.

Auteursrechten
Op de meer kunstzinnige objecten kan ook auteursrecht rusten. Auteursrecht verkrijgt u van rechtswege. Van belang is enige documentatie te bewaren van de ontstaansgeschiedenis van het werk en ook de datum waarop het kenbaar is gemaakt aan het publiek. Ons advies is om niet alleen te varen op auteursrechtelijke bescherming maar het object ook als model vast te leggen. Dit om de rechtspositie sterker te maken en discussies over het makerschap en de ontstaansdatum te voorkomen.

Wilt u weten wat u moet doen om de vormgeving van uw nieuwe product te beschermen? Neem contact op met Knijff. Wij adviseren u graag.