Inbreukcriteria

Op basis van een merkrecht kan een merkhouder actie ondernemen tegen verschillende soorten inbreuk.

Verwarring
De houder van een merkrecht kan in beginsel optreden tegen identieke en overeenstemmende merken die zijn ingeschreven of worden gebruikt voor identieke of soortgelijke producten en/of diensten. Indien de merken niet identiek zijn dan geldt als voorwaarde dat er sprake moet zijn van gevaar voor verwarring.

Bekend merk
Bekende merken genieten een ruimere beschermingsomvang. Op grond van een bekend merk kan worden opgetreden tegen gebruik en registratie van identieke en overeenstemmende merken mits er wordt geprofiteerd van of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk.

Gebruik van een teken anders dan voor waren en diensten
Op basis van een Benelux merkrecht kan in de Benelux ook worden opgetreden tegen gebruik van een overeenstemmend teken anders dan voor waren en diensten. Voorwaarde is dat door dit gebruik er wordt geprofiteerd van, of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van de merkregistratie. Voorbeelden van gebruik anders dan het merk zijn een registratie van een domeinnaam, het gebruik van een handelsnaam, een kritieksite etc.

Wilt u weten of u actie kan ondernemen tegen inbreuk met uw merkrecht? Neem contact op met de adviseurs van Knijff.