Is een handelsnaam een merknaam?

Dit is lastige materie. Soms is een handelsnaam een merk en soms niet.

Functie handelsnaam
Als er sprake is van zuiver handelsnaamgebruik, namelijk gebruik van een naam enkel en alleen als bedrijfsnaam, dan heeft deze handelsnaam geen merkfunctie. Wanneer de handelsnaam al wat breder gebruikt wordt, bijvoorbeeld ook op brochures, een auto etc. dan is er al snel sprake van een merk. In de meeste gevallen zal bij actief gebruik van een handelsnaam sprake zijn van een merk.

Merkregistratie
Een merkrecht wordt verkregen door inschrijving in het merkenregister. Er wordt hiermee een exclusief recht verkregen op het gebruik van een bepaalde naam of een beeldmerk (logo). Dit is een belangrijk verschil met een handelsnaam. De Handelsnaamwet verbiedt ondernemingen enkel een gelijkende handelsnaam te gebruiken in een zelfde regio. Tegen een gelijkend merk geeft de Handelsnaamwet geen actierecht.

Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact met ons op.