Licenties en pandrechten

Naast het daadwerkelijk verkopen van rechten kunt u uw merkrechten (maar ook andere Intellectuele Eigendomsrechten) ook “uitlenen” en “verzwaren”. Met een licentie wordt het gebruiksrecht op een merkrecht aan een ander gegeven. Indien een licentie niet is aangetekend kan het merk worden verkocht en staat de licentienemer met lege handen tegenover de nieuwe eigenaar. Bij het verstrekken van financieringen kan een investeerder bedingen dat een pandrecht wordt gevestigd op een merkrecht. Ook dit pandrecht kan alleen tegen derden worden ingeroepen als dit is aangetekend bij de registratie.

Heeft u vragen over het aantekenen van licenties en pandrechten? Neem contact met ons op.