Maakt het toevoegen van uw handelsnaam uw merk beschikbaar?

Een interessante vraag in het merkenrecht is of het toevoegen van een handelsnaam (bedrijfsnaam) aan een merk voldoende is om een inbreuk te voorkomen. In dat geval zou bijvoorbeeld het merk Microsoft Moon geen inbreuk zijn op het merk Moon omdat Microsoft er voor staat.

Rechtspraak merkenrecht
Het standaardarrest over dit onderwerp is de uitspraak Thomson Life versus Life van het Hof van Justitie. In dit arrest oordeelde het Hof dat het toevoegen van een bedrijfsnaam geen disclaimende werking heeft. In andere woorden, het toevoegen van Thomson zorgt er niet voor dat de merken niet lijken.

Indien het woord niet Moon zou zijn maar Cleaner (een gangbaar woord voor bepaalde softwareproducten), dan kan het toevoegen van een bedrijfsnaam wel uitmaken. De beschermingsomvang van het woord Cleaner is immers gering. Het merk moet dan wel altijd in de combinatie, dus met uw bedrijfsnaam, worden gebruikt.

Wilt u meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op.