Optreden tegen inbreukmakende domeinnamen

Een domeinnaam is zo geregistreerd. De kosten voor een registratie zijn minimaal en er valt goed geld aan te verdienen. Dit kan onrechtmatige registraties in de hand werken.

Wanneer is een registratie van een domeinnaam onrechtmatig?
Bij het registreren van domeinnamen die merken van derden in zich hebben, speelt de geldige reden (om de domeinnaam te registreren) een grote rol. Bij het ontbreken van deze reden is de registratie meestal onrechtmatig. Een online community of fanpagina zou een geldige reden kunnen zijn.

Naast een registratie te kwader trouw van een domeinnaam, kan het gebruik van een domeinnaam verwarring veroorzaken. Hier kan op grond van de merkregistratie tegen worden opgetreden.

Bezwaar en arbitrage
Knijff kan namens u bezwaar maken tegen het gebruik van een domeinnaam en de registratie ervan aan u laten overdragen. Ook bestaan er arbitrageprocedures waarin een onafhankelijke arbiter een uitspraak doet. Knijff heeft ruime ervaring in de behandeling van dergelijke arbitrage procedures.

Wilt u bezwaar maken tegen het gebruik van een domeinnaam? Neem dan contact op met Knijff.