Overname merken

Bedrijven worden overgenomen. Waar vroeger machines en onroerend goed de hoofdmoot van de waarde bepaalden, zijn Intellectuele Eigendomsrechten tegenwoordig steeds belangrijker geworden. Zonder goede bescherming van onder meer merkrechten is het bedrijf minder waard. Zo waren financiële experts van mening dat het beeldmerk van muziekwinkel HMV (de hond die naar een grammafoon luistert) wel eens het belangrijkste bezit van failliete HMV zou kunnen zijn.

Audit van Intellectuele Eigendomsrechten
Als koper wilt u natuurlijk zeker weten dat u eigenaar wordt van alle vermogensrechten. Een belangrijk onderdeel is een audit van de Intellectuele Eigendomsrechten. In deze controle wordt gekeken of alle rechten goed zijn geregistreerd en op wiens naam zodat deze correct kunnen worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Knijff doet dit graag voor u.

Aantekening van overdracht / fusies
Na de daadwerkelijke overname moet de overdracht van de rechten worden aangetekend in merkenregisters om te kunnen worden ingeroepen tegen derden. Het is belangrijk dat de juiste eigenaar in de registers staat vermeld. Dit geldt ook voor andere wijzigingen die zich kunnen voordoen zoals wijzigingen in bedrijfsnaam van de merkhouder, adreswijzigingen en fusies.

Heeft u vragen bij de overname van merken? Neem dan contact op.