Uw rechten optimaal verdedigen tegen inbreuk en namaak

Een wijdverbreid misverstand is dat een merkeninstantie zoals het Benelux-Bureau voor Intellectuele Eigendom overeenstemmende merkdepots weigert omdat uw merk al eerder is ingeschreven. Dat is niet het geval, u zult zelf tegen overeenstemmende merken moeten optreden.

Bewaking van uw merkrechten is essentieel
Door middel van de bewakingsdiensten van Knijff wordt u vroegtijdig geïnformeerd over depots van overeenstemmende merken, handelsnamen of domeinnamen. U kunt dan snel actie ondernemen en gebruik maken van speciale bezwaarprocedures.

Bezwaar maken
Soms moet u uw merkrecht verdedigen en is optreden noodzakelijk. Knijff is een expert op dit gebied. In dit soort gevallen zullen wij u met raad en daad adviseren hoe het probleem snel opgelost kan worden.

Namaakbestrijding
Indien u merkt dat uw producten worden nagemaakt dan biedt Knijff uitkomst. Samen met de Stichting Namaakbestrijding (SNB) zorgen wij namelijk voor een actieve bestrijding van namaak.

Wilt u uw merkrechten optimaal verdedigen tegen inbreuk en namaak? Neem contact met ons op.