Voordelen modelrecht

Naast merknamen en beeldmerken gebruiken bedrijven in toenemende mate vormgeving om hun producten te onderscheiden van die van de concurrentie. Het uiterlijk van een product is vaak bepalend voor het succes van het product. Het design verdient daarom bescherming!

Bescherming voorsprong
Onderscheidend design geeft een voorsprong op concurrenten. Deze voorsprong willen bedrijven natuurlijk beschermen en dat kan door het registreren van hun vormgeving als model. Door registratie is het model beschermd en kunnen de modellen met eenzelfde algemene indruk van de markt worden geweerd. Met andere woorden, concurrenten zullen een andere vormgeving moeten kiezen voor hun product en afstand moeten houden van uw vormgeving.

Verschillende registratieprocedures
Er bestaan verschillende registratieprocedures voor uw model. Zoals de Internationale modelregistratie voor de Europese Unie, Zwitserland en een tal van andere landen. Relatief goedkoop en u heeft een registratie in handen die anderen moeten aanvechten als ze het er niet mee eens zijn.

Voor welke producten?
Er zijn twee soorten modellen die u kunt registreren:

– nieuwe vormgeving van een voorwerp, zoals een huishoudelijk apparaat;
– nieuwe patronen of dessins toegepast op een product, bijvoorbeeld op gordijnstof.

Belangrijk is dat u het ontwerp snel en het liefst voordat het product wordt geïntroduceerd als model registreert. Hiermee voorkomt u dat derden uw design namaken nog voor het op de markt is.

Internationale modelregistratie kan ingewikkeld zijn
Alleen een correct ingediend model biedt u de juiste bescherming. Dat is nog behoorlijk ingewikkeld. Knijff Merkenadviseurs weet wereldwijd de weg en zorgt voor een grondige bescherming, waarna uw ontwerp ongehinderd kan uitgroeien tot een succes.

Heeft u vragen over het modelrecht? Neem contact op met Knijff.