Wanneer moet ik optreden tegen inbreuk?

U wordt geconfronteerd met een inbreuk op uw merkrecht. De grote vraag is dan, kunt u en moet u uw tanden laten zien?

Reëel advies
Bij Knijff geloven wij in een realistisch advies. Uw rechtspositie te rooskleurig schetsen, zullen wij niet zo snel doen. Alleen als wij denken dat een gelijkend merk, handelsnaam of domeinnaam een daadwerkelijk probleem voor u zal opleveren adviseren wij u om op te treden.

Distributeur
Regelmatig komen wij gevallen tegen waarin de distributeur in een ver land het merk heeft geregistreerd op zijn eigen naam, onder het mom van een goede huisvader. U heeft nu misschien een goede relatie met de distributeur maar dat kan veranderen en dan is deze situatie niet erg prettig. In dergelijke gevallen zullen wij op een vriendelijke manier in overleg treden met de distributeur om de merkregistratie te laten overdragen. Indien deze distributeur niet thuis geeft zullen wij u adviseren over de juridische mogelijkheden om uw eigen merk terug te halen.

Soortnaam
Vooral indien u een succesvol merk heeft dan zullen mensen over uw merk praten of uw merk aanprijzen. U dient er dan goed op te letten dat deze mensen uw merknaam als merk moeten gebruiken en niet als soortnaam, bijvoorbeeld een “spaatje” in plaats van bronwater Spa. Elk gebruik van uw merk als soortnaam dient u tegen te gaan.

Wilt u weten of u moet optreden tegen inbreuk op uw merkrecht? Neem contact op met Knijff.