Wijzigingen in de merkhouder

Alles wat waarde heeft, kan worden verkocht. Ook merken worden verkocht en gekocht. Voor de koper is het belangrijk om te weten of de merkrechten op orde zijn. Of alle merken netjes geregistreerd zijn en wie in het merkenregister wordt vermeld als eigenaar. Ook de nieuwe eigenaar zal moeten worden aangetekend in het register. De aantekening van de overdracht van merkrechten moet secuur gebeuren. Wij helpen u graag.

Naamswijziging, adreswijziging
Wijzigingen van naam en/of adres van de merkhouder moeten worden aangetekend in het register. Zo blijven de gegevens in het register accuraat en up to date. Dit is belangrijk in een merkengeschil.

Pandrecht, licentie
Het kan zinvol zijn pandrechten en licentierechten aan te tekenen in het merkenregister. Zonder aantekening kan de verpanding of licentie niet worden ingeroepen tegen derden en kan bijvoorbeeld de registratie worden verkocht en vervalt de licentie of verpanding.