Woordmerk of logo / beeldmerk registreren

Iedereen met een nieuw merk stelt zich wel eens de vraag: hoe moet ik mijn merk precies registreren? Wanneer kies ik voor registratie van een woordmerk en wanneer voor een beeldmerk (logo)? Dit is een strategische vraag waarbij goed samenspel met een merkenadviseur het beste resultaat geeft, want het antwoord verschilt per geval.

Woordmerk registreren I Beeldmerk registreren

Woordmerk registreren

Is er sprake van een onderscheidend woord? Dan adviseren wij in ieder geval het woordmerk te registreren. De registratie van het woord als merk geeft vaak de meest ruime bescherming op gebruik van dit woord.

In een merkenrechtelijk conflict wordt het geregistreerde woordmerk vergeleken met het inbreukmakende merk en spelen beeldelementen geen rol. Ook als de inbreukmaker een andere vormgeving gebruikt, vermindert dit de overeenstemming met het woordmerk vaak niet.

De naam is in veel gevallen het meest consistente onderdeel van merken. De ervaring leert dat woordmerken minder vaak veranderen dan beeldmerken (logo’s). Als een beeldmerk verandert en u heeft alleen dit beeldmerk geregistreerd, dan moet u opnieuw uw merk aanvragen. U verliest dan de datum waarop de bescherming is ingegaan waardoor anderen plotseling een ouder merkrecht kunnen hebben.

Logo / beeldmerk registreren

Merken worden als beeldmerk geregistreerd om de visuele identiteit te beschermen. Kleuren en vormen zijn voor de consument belangrijke herkenningstekens. Een andere naam met dezelfde vormgeving levert vaak verwarring op bij de consument. Om de visuele impact van uw merk te beschermen, is in de meeste gevallen een registratie van uw beeldmerk (logo) zeer waardevol naast een woordmerkregistratie.

Wilt u een woordmerk of beeldmerk registreren? Of misschien zelfs allebei? Neem dan contact met ons op. Knijff is expert op het gebied van merkregistraties.