FAQ items aan het laden...
Handelsnaam registreren, onderzoeken en bewaken2021-02-25T13:24:20+01:00

WAAROM IS HET BELANGRIJK?

Knijff Merkenadviseurs is sinds 1989 het toonaangevende merkenbureau van Nederland en dé specialist in het beschermen van intellectueel eigendom: bedrijfsnamen, productnamen, beeldmerken en vormgeving. Als een van de grootste merkenbureaus in Nederland met een internationale reputatie, bedienen wij meer dan 2000 klanten. Onze gepassioneerde adviseurs zetten alles op alles om u te helpen bij het beschermen van de identiteit en originaliteit van uw handelsnaam en merk. Dit geeft u een voorsprong op uw concurrenten.

Knijff is expert in het onderzoeken en registreren van uw handelsnaam en het bewaken van uw merk. Wij vertalen uw specifieke wensen en behoeften bij het handelsnaam registreren in adviezen op maat. Wij hebben speciale onderzoeken en bewakingssystemen ontwikkeld om uw handelsnaam effectief te controleren op beschikbaarheid en deze te bewaken tegen inbreuk. Ervaar het zelf en schakel ons in.

Neem contact op voor meer informatie of advies.

HET BELANG VAN GRONDIG ONDERZOEK NAAR UW HANDELSNAAM

Voordat u uw merk of handelsnaam gaat registreren, is het van cruciaal belang om goed te controleren of uw bedrijfsnaam of merknaam wel beschikbaar is. Anders vraagt u om problemen en is de kans aanwezig dat u uw naam overal moet verwijderen. U wilt voorkomen dat u inbreuk maakt op bestaande handelsnamen en merken en met forse financiële schadeclaims wordt geconfronteerd. Knijff is dé specialist op het gebied van merk- en handelsnaamonderzoeken. Wij verrichten zowel een handelsnaamonderzoek in het register van de Kamer van Koophandel als een merkonderzoek in het merkenregister. Wij gaan gedetailleerd na of uw nieuwe bedrijfsnaam of originele merknaam beschikbaar is en zorgen ervoor dat u hier maximale bescherming op verkrijgt én behoudt.

U krijgt van onze ervaren en gepassioneerde merkenadviseurs een risico-inschatting van de door u gekozen handelsnaam of merknaam en een deskundig advies of u uw bedrijfsnaam wel of niet kunt gebruiken. U krijgt kraakhelder advies over wat er gedaan kan worden om de risico’s te reduceren of de bezwaren en obstakels helemaal weg te nemen. Wij onderzoeken snel en effectief de beschikbaarheid van uw handelsnaam en merknaam in binnen- en buitenland. U krijgt per land advies hoe u het beste uw handelsnaam kan registreren. Wij nemen u de gehele registratieprocedure uit handen. Ons onderzoek naar uw handelsnaam of merknaam bespaart u tijd, geld en onnodige procedures.

Neem contact op voor de bescherming van uw merk.

WELKE ONDERZOEKEN NAAR HANDELSNAAM EN MERKNAAM ZIJN ER?

Een onderzoek naar uw handelsnaam of merknaam is essentieel. Er is een onderscheid tussen een identiek en een uitgebreid onderzoek.

  • Identiek handelsnaamonderzoek

Met een identiek handelsnaamonderzoek krijgt u een eerste indruk van de beschikbaarheid van uw handelsnaam. Wij controleren of exact dezelfde naam al in het handelsnaamregister van de Kamer van Koophandel voorkomt. Soms is het is verstandig om dan een andere handelsnaam te kiezen, om een juridische procedure en bijkomende problemen te voorkomen. Maar hopelijk komt de naam nog niet voor in het register en kan verder onderzoek plaatsvinden. Kies als tweede stap ervoor om meer diepgravend onderzoek naar uw handelsnaam door Knijff te laten doen als u zeker van uw zaak wilt zijn!

  • Uitgebreid handelsnaamonderzoek

Knijff onderzoekt bij een uitgebreid handelsnaamonderzoek de identieke én gelijkende handelsnamen voor uw producten of diensten. Wij brengen alle risico’s en obstakels van oude, al bestaande handelsnamen in kaart. Wij maken met onze speciaal ontwikkelde onderzoeksystemen een analyse van alle ingeschreven handelsnamen. Wij bestuderen nauwkeurig identieke en vrijwel gelijkende namen en onderzoeken de activiteiten van de (bijna) handelsnamen. Een uitgebreid handelsnaamonderzoek maakt duidelijk of de door u gekozen naam wel of niet kan en mag. Bij problemen, beschikken wij over de expertise en ervaring om deze op te lossen.

  • Identiek merkonderzoek

Niet alleen bestaande handelsnamen, maar ook al geregistreerde merknamen kunnen een obstakel zijn voor uw nieuwe handelsnaam. Een identiek merkonderzoek toont aan of dezelfde naam van uw bedrijf of merk al in het merkenregister voorkomt. Ook hier loopt u het risico dat eigenaren van gelijkende merken tegen uw handelsnaam optreden en procederen. Wilt u meer dan een eerste indicatie van de beschikbaarheid van uw merknaam? Wij raden dan een uitgebreid merkonderzoek aan!

  • Uitgebreid merkonderzoek

Uitgebreid merkonderzoek brengt aan het licht of er al identieke of overeenstemmende merkregistraties voor uw producten of diensten zijn. Knijff inspecteert ook of uw handelsnaam als merk registreerbaar is en wordt geaccepteerd door de merkenautoriteiten. Wij brengen alle risico’s en obstakels van oude, al bestaande merkregistraties in kaart en maken een uitgebreide analyse van alle reeds geregistreerde en/of aangevraagde merken. Wij bestuderen uitvoerig identieke of overeenstemmende merken en onderzoeken de activiteiten van de merkhouder. Bij voorkomende problemen zoeken wij naar een passende oplossing.

Neem contact op voor advies over de verschillende merkonderzoeken.

HANDELSNAAM ALS MERK REGISTREREN

Een handelsnaam of bedrijfsnaam is de naam van uw onderneming. Een merknaam is de naam van een product of dienst. Om het exclusieve recht op uw handelsnaam te krijgen, moet u deze naam als merk registreren. De merkregistratie begint met een advies van Knijff over wat u precies moet vastleggen. Dankzij onze jarenlange expertise weten wij dat niet elke registratie toegevoegde waarde heeft. Een strategische keuze aan de hand van uw toekomstplannen en internationale belangen is van groot belang. U verkrijgt de rechten op uw handelsnaam in de gehele Benelux en u kunt optreden tegen andere, verwarring wekkende merknamen, handelsnamen en domeinnamen. Wij zorgen er met een correcte Europese merkregistratie of via het internationale registratiesysteem voor dat uw handelsnaam ook in het buitenland beschermd is.

De merkregistratie gaat veel verder dan de bescherming die de Handelsnaamwet aan handelsnamen verleent. De Handelsnaamwet geeft slechts een beperkte bescherming aan een bedrijfsnaam. De registratie van uw handelsnaam als merk krijgt definitief vorm met een aanvraag voor registratie van uw merknaam bij een officiële instantie. Vanaf het moment van registratie heeft u het alleenrecht op het ongestoorde en exclusieve gebruik van uw handelsnaam voor uw producten of diensten. U treedt zo nodig op tegen inbreuk op uw handelsnaam, veroorzaakt door een nieuwe registratie. U dwingt als het moet een verbod af op het registreren en gebruiken van uw handelsnaam of overeenkomstige handelsnaam voor dezelfde producten of diensten.

Neem contact op omtrent de mogelijkheden van merkregistratie.

WAAR UW HANDELSNAAM REGISTREREN ALS MERK?

Afhankelijk van uw ambities, toekomstplannen, concurrentie en internationale belangen, registreert u uw handelsnaam in de Benelux, Europa en vrijwel alle overige landen in de wereld. Laat uw bedrijfsnaam of merknaam in verschillende landen vastleggen, om daarmee het alleenrecht op gebruik van uw handelsnaam voor uw producten of diensten te krijgen. Er zijn verschillende registratiesystemen.

  • Benelux merkregistratie

Het is van belang om uw handelsnaam in ieder geval in uw thuisland te registreren. De Benelux-landen hebben met elkaar een merkenverdrag. Dit betekent dat een registratie van uw handelsnaam of merknaam in Nederland automatisch ook een merkrecht voor België en Luxemburg oplevert. Wij handelen uw Benelux merkregistratie af bij een officiële instantie.

  • Europese merkregistratie

Een Europese merkregistratie is belangrijk als u met uw merk de landsgrenzen overgaat en handelt in Europa. U verkrijgt met één registratie het exclusieve recht op uw naam of logo in alle landen van de Europese Unie. U zet als het moet een Europees merkenrecht in tegen namaak die de EU wordt binnengesmokkeld. De registratie van uw handels- of merknaam dekt 28 landen. De dekking breidt automatisch uit met nieuwe Europese lidstaten.

  • Internationale merkregistratie

Een Internationale merkregistratie biedt u de mogelijkheid om uw handelsnaam of merknaam in meer dan 100 landen te registreren. U verricht met één aanvraag een registratie in meerdere landen, zoals de Verenigde Staten, China, Japan en Zwitserland. De Europese Unie is ook als lid aangesloten. De internationale registratie is zowel qua dekking als prijs zeer aantrekkelijk.

  • Nationale merkregistratie

Een Nationale merkregistratie is nodig voor landen die niet zijn aangesloten bij een internationaal verdrag, zoals Canada, Brazilië, Argentinië, Peru, Chili, Zuid-Afrika of Hong Kong. Een lokale agent van Knijff regelt in het desbetreffende land de registratie voor u. Houd er rekening mee dat een Nationale registratie over het algemeen tijdrovender en minder kostenefficiënt is dan een registratie via een overkoepelend orgaan.

Neem contact op voor advies over de mogelijkheden van merkregistratie.

WAAROM IS MERKBESCHERMING NODIG?

Merkbescherming is nodig om het exclusieve recht op uw bedrijfsnaam, merknaam of logo te behouden. Uw naam of merk is een kostbaar bezit dat voor de kwaliteit en reputatie van uw bedrijf staat. Knijff zorgt samen met u voor een goede bescherming en voorkomt dat derden er met uw handelsnaam of merknaam vandoor gaan. U treedt zo nodig op tegen overeenstemmende handelsnamen, merken en domeinnamen. Knijff staat u bij als er inbreuk op uw merk wordt gepleegd. Wij handelen snel, effectief en resultaatgericht, om de schade aan uw naam of merk te voorkomen of te beperken en rechtszaken af te wenden.

Goede merknaambescherming bestaat uit een correcte registratie op maat én actieve bewaking van de verkregen merkrechten. Knijff verstuurt bij de bewaking van uw handelsnaam of merknaam een inbreukalert, direct nadat er een inbreukmakende naam bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd of in het merkenregister wordt aangevraagd. Met bewaking van uw merk kunt u een dure rechtszaak voorkomen omdat u snel kunt optreden. Met merkbescherming is uw merk, en daarmee uw bedrijf, meer waard.

Neem contact op en bescherm uw merk.

DE BELANGRIJKSTE BEWAKINGSSYSTEMEN VAN KNIJFF

Met een handelsnaam- of merkregistratie bent u er nog niet. U moet uw naam ook actief verdedigen. Knijff is uw professionele partner in handelsnaambewaking of merkbewaking. Wij werken met geavanceerde opsporingsmethoden om bezwaarlijke merken, handelsnamen en andere inbreuken op uw merkrecht direct te traceren. Als een inbreukmakende naam of logo wordt geregistreerd bij de Kamer van Koophandel of andere officiële instantie, krijgt u meteen een inbreukalert met alle informatie over de inbreuk op uw merkrecht. In combinatie met ons unieke adviessysteem, weet u direct welke actie u moet ondernemen. U zorgt hiermee dat de concurrent sneller geneigd is zijn inbreuk te stoppen en u voorkomt of beperkt de merkschade.

Knijff is deskundig en leidend in handelsnaambewaking, woordmerkbewaking, beeldmerkbewaking, domeinnaambewaking, internetbewaking en concurrentiebewaking. De bewakingssystemen zijn zowel in de Benelux, in Europa als wereldwijd inzetbaar. Uw merk wordt waar ook ter wereld bewaakt. Onze hooggekwalificeerde en ervaren merkenadviseurs geven u professioneel advies bij merkinbreuk en helpen u bij problemen met uw handelsnaam. Wij stellen in overleg met u een actieplan op, waarmee u effectief optreedt tegen de inbreukmaker. U houdt met merkbewaking uw concurrenten op afstand. Neem contact met ons op en laat u deskundig informeren.

Neem contact op voor informatie over de bewakingssystemen van Knijff.

MEER INFORMATIE OVER HANDELSNAAM REGISTREREN, ONDERZOEKEN EN BEWAKEN?

Wilt u meer weten over het onderzoeken, registreren en bewaken van uw handelsnaam? U vindt op de website van Knijff antwoord op de meest gestelde vragen.

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft, advies wilt in uw specifieke situatie of een afspraak om uw merkenportfolio te bespreken.

Go to Top