FAQ items aan het laden...
Handelsnaambescherming2021-02-25T13:31:27+01:00

WAAROM MOET U UW HANDELSNAAM BESCHERMEN?

Denkt u dat u met het gebruik van uw handelsnaam volledige handelsnaambescherming heeft en u op doeltreffende wijze kunt optreden tegen inbreukmakers? Dan heeft u het mis. Een registratie in het handelsregister en het voeren van uw bedrijfsnaam biedt beperkte bescherming tegen concurrenten die een naam gebruiken die (soort)gelijk is aan uw handelsnaam. Alleen het registreren van uw handelsnaam als merk geeft u het exclusieve recht op uw naam. Het merkenrecht geeft u de wapens om adequaat op te treden tegen merkinbreuk en de concurrentie op afstand te houden. Kies voor de zekerheid van volledige handelsnaambescherming en laat Knijff Merkenadviseurs uw merk registreren en bewaken.

Neem direct contact op met Knijff voor volledige handelsnaambescherming.

 

HANDELSNAAMWET BIEDT SLECHTS BEPERKTE HANDELSNAAMBESCHERMING

Uw handelsnaam wordt deels beschermd door de Handelsnaamwet. De onderneming die de handelsnaam als eerste in het openbaar voert, geniet deze bescherming. Gebruik is dus belangrijk. Het gebruik blijkt bijvoorbeeld uit uw naam op de bedrijfsgevel, op uw briefpapier, in uw reclame-uitingen of op uw website. Als een andere ondernemer een gelijke of gelijkende handelsnaam gebruikt, moet u zelf optreden én duidelijk maken dat er hierdoor verwarringsgevaar ontstaat. Een merkregistratie door de professionals van Knijff biedt u een krachtig wapen om dergelijke inbreuken aan te pakken.

De handelsnaambescherming voortvloeiende uit de Handelsnaamwet is niet compleet. U loopt grote risico’s als u erop vertrouwt dat deze wet u uit de problemen houdt. Er zijn diverse situaties waarin uw handelsnaam niet beschermd is volgens de Handelsnaamwet, te weten:

 • Een identieke of gelijkende handelsnaam die buiten uw branche of sector wordt gebruikt. U kunt als slager of bakker niets doen als de groenteboer of kledingwinkel in uw straat, wijk of stad een (soort)gelijke naam gebruikt, tenzij er hierdoor verwarring bij de consument ontstaat.

 • Een identieke of gelijkende handelsnaam die buiten uw werkgebied wordt gebruikt. U kunt met een handelsnaam alleen optreden tegen concurrenten die later binnen hetzelfde afzetgebied een gelijke of gelijkende naam gebruiken. De bescherming is geografisch beperkt. Dit probleem speelt niet bij een merkregistratie in de Benelux, de Europese Unie of internationaal. Dan is uw naam in het hele gebied beschermd.

 • Andere onderscheidende elementen als logo’s, portretten of kleuren. De Handelsnaamwet geldt alleen voor handelsnamen. U kunt uw beeldmerk, productnaam, cijfer- en lettercombinatie, portret, klank, slagzin, kleur, speciale schrijfwijze of vorm van uw product of verpakking alleen beschermen met een merkregistratie.

Neem contact op voor een volledige handelsnaambescherming door merkregistratie.

DE NOODZAAK OM UW HANDELSNAAM ALS MERK TE REGISTREREN

Met een inschrijving van uw handelsnaam bij de Kamer van Koophandel heeft u nog geen enkele bescherming van uw naam. Pas als u uw handelsnaam actief in het economisch verkeer gebruikt, heeft u bescherming van de Handelsnaamwet. U staat echter met lege handen als een identieke handelsnaam buiten uw branche of werkgebied wordt gebruikt, of als uw logo door concurrenten wordt misbruikt.

Registratie van uw handelsnaam als merk geeft u het alleenrecht op uw naam voor uw producten, diensten, bedrijfsnaam en logo. U houdt hierdoor vergelijkbare handelsnamen tegen in de Benelux, Europa of wereldwijd, afhankelijk waar u uw merkregistratie doet. Met een merkregistratie beschermt u uw inspanningen en investeringen die anders voor niets zijn geweest!

Neem contact op om uw handelsnaam als merk te registreren.

KNIJFF: DE EXPERT OP HET GEBIED VAN HANDELSNAAMBESCHERMING

U wilt natuurlijk volledig beschermd zijn tegen inbreuk op uw handelsnaam ofwel bedrijfsnaam en voorkomen dat uw bedrijf gevaar loopt. Knijff Merkenadviseurs is al sinds 1989 het toonaangevende merkenbureau van Nederland. Wij zijn gespecialiseerd in het beschermen van uw intellectueel eigendom: uw handelsnaam, product- of dienstnaam, beeldmerk of vormgeving. Onze hooggekwalificeerde en ervaren merkenadviseurs zijn internationaal actief. Knijff bedient meer dan 2.000 klanten wereldwijd.

Uw handelsnaam wordt vakkundig en doelgericht als merk geregistreerd in het merkenregister, zodat u de concurrentie op afstand houdt. Wij doen nog veel meer dan merkbescherming. Wij verrichten grondig merkonderzoek naar uw handelsnaam, wij zorgen voor merkbewaking en wij staan u bij als er sprake is van een conflict over merkinbreuk. Met Knijff bent u verzekerd van:

 • exclusief en ongestoord gebruik van uw bedrijfsnaam als merk;

 • een wapen om op te treden tegen inbreukmakers;

 • een hogere financiële waarde van uw bedrijf;

 • geen zorgen over geld- en tijdrovende rechtszaken.

Neem contact op en profiteer van de meerwaarde van Knijff.

WAAR MOET IK MIJN HANDELSNAAM ALS MERK REGISTREREN?

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw handelsnaam als merk ter registreren: in de Benelux, in Europa, internationaal of in specifieke landen die niet bij een internationaal verdrag zijn aangesloten. De merkregistratie is afhankelijk van het land of de landen waar u uw bedrijfsnaam wilt gebruiken.

Knijff heeft jarenlange ervaring in merkregistraties en weet de weg in het doolhof van de registratieprocedures. U krijgt de ultieme bescherming van uw handelsnaam in het gehele gebied waar uw naam vastgelegd is. U stelt uw investeringen veilig én u heeft de munitie om op te treden tegen identieke of gelijkende handelsnamen, dan wel andere merken die voor identieke of soortgelijke producten worden gebruikt. Knijff legt uw handelsnaam naar behoefte in verschillende merkenregisters vast.

 • Benelux merkenregister

Met een registratie in het Benelux merkenregister heeft u merkbescherming in Nederland, België en Luxemburg. Knijff regelt dit op zorgvuldige en snelle wijze bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). De Benelux-landen hebben één merkenverdrag. Uw registratie van uw handelsnaam als merk geeft u het alleenrecht op uw naam en beschermt u tegen merkinbreuk in Nederland, België en Luxemburg.

 • Europees merkenregister

Een registratie in het Europees merkenregister geeft u het exclusieve recht voor het gebruik van uw merk in alle bij de Europese Unie aangesloten landen. Het merkrecht wordt automatisch uitgebreid met landen die zich als nieuwe lidstaat bij de EU aansluiten. U geniet merkbescherming in een groot gebied, tegen relatief lage kosten. U schrikt hiermee potentiële inbreukmakers af en u kunt zorgeloos ondernemen. Uw merk moet binnen vijf jaar na registratie in gebruik zijn. Knijff zorgt er ook voor dat bestaande Nationale merkregistraties in afzonderlijke EU-lidstaten in de Europese merkregistratie worden opgenomen.

 • Internationaal merkenregister

Wilt u uw handelsnaam internationaal beschermen? Laat Knijff uw bedrijfsnaam als merk registreren in het Internationaal merkenregister. Dit biedt merkbescherming en geeft u een merkrecht in meer dan honderd landen ter wereld. De EU-landen zijn ingesloten, evenals landen als China, Zuid-Korea, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, Rusland, India, Singapore, Colombia, Noorwegen, Zwitserland, Turkije en Israël. Een Internationale merkregistratie is gezien het grote dekkingsgebied een effectieve en voordelige oplossing. Mocht er een probleem zijn met uw merkaanvraag in één specifiek land, heeft dit geen nadelige invloed op uw merkrechten in de andere landen. Knijff verzorgt ook de noodzakelijke basisregistratie (een merkregistratie Benelux) voor u.

 • Nationaal merkenregister

Er zijn diverse landen die niet bij een internationaal verdrag zijn aangesloten en buiten het Internationaal merkenregister vallen, zoals Brazilië, Argentinië, Peru, Chili, Hong Kong en Zuid-Afrika. U krijgt met een registratie in het Nationaal merkenregister merkbescherming in deze landen. Knijff heeft lokale agenten die de weg weten en voor een vlekkeloze merkregistratie zorgdragen. Elke registratie staat op zichzelf. Een weigering of een oppositie in één land heeft geen invloed op een merkregistratie in een ander land.

Neem contact op voor een handelsnaamregistratie op maat van uw bedrijf.

WELKE EISEN ZIJN ER VOOR REGISTRATIE VAN UW HANDELSNAAM ALS MERK?

Een handelsnaam mag op zich beschrijvend zijn. De Handelsnaamwet eist nergens dat een handelsnaam creatief of origineel moet zijn. Maar als u voor een maximale bescherming uw handelsnaam als merk wilt registreren, is het niet toegestaan om een beschrijvende naam te hebben. Knijff Merkenadviseurs weet exact wat een niet-beschrijvende naam is en of uw handelsnaam voldoende onderscheidend vermogen heeft. Dit zijn belangrijke wettelijke eisen voor een registratie in het merkenregister.

Uw handelsnaam mag als merknaam niet misleidend zijn en geen valse verwachtingen wekken. Het is van belang dat u een universele merknaam registreert die in het binnen- en buitenland probleemloos kan worden gebruikt. U komt in moeilijkheden als uw handelsnaam in een bepaald land verkeerd wordt geïnterpreteerd of een negatieve betekenis heeft. Uw handelsnaam mag ook niet in strijd zijn met bestaande merknamen, met de openbare orde of met de goede zeden.

Neem contact op voor informatie en advies over de eisen van een merknaamregistratie.

MEER INFORMATIE OF ADVIES OVER EFFECTIEVE HANDELSNAAMBESCHERMING

Registratie van uw handelsnaam als merk door Knijff Merkenadviseurs biedt u vele voordelen. U profiteert van onze jarenlange ervaring in de merkenbranche en onze expertise in merkregistraties over de hele wereld. U krijgt persoonlijke aandacht en deskundig advies. Wij zijn gespecialiseerd in lastige juridische vraagstukken en lossen elk probleem op. U kunt rekenen op een innovatieve en effectieve aanpak, met slimme IT-oplossingen als Multisearch® merkonderzoek en een online managementsysteem voor merken. Onze vakbekwame merkenadviseurs zijn flexibel naar uw wensen en behoeften, ze hebben een feilloze merk-intuïtie en ze zorgen voor stevig onderbouwde professionele adviezen.

U kunt ons inschakelen voor een fullservice dienstverlening, bestaande uit:

Heeft u nog geen volledige handelsnaambescherming, waarbij u snel en gericht kunt optreden tegen potentiële inbreukmakers? Neem vandaag nog contact op met Knijff Merkenadviseurs voor het registreren van uw handelsnaam als merk.

Go to Top