FAQ items aan het laden...
Uw merk deponeren met Knijff2021-02-25T14:01:25+01:00

WAAROM UW MERK LATEN DEPONEREN?

Het merk van uw product of dienst wijst uw klanten in de richting van uw bedrijf én het verhoogt de financiële waarde van uw onderneming. Het is van cruciaal belang om uw merk goed te beschermen tegen namaak of merkinbreuk, anders plukt de concurrentie de vruchten van uw inspanningen en investeringen. Uw merk deponeren is de eerste stap richting een officiële merkregistratie voor de Benelux, Europa of elders in de wereld. Knijff is uw professionele en betrouwbare partner voor het op een juiste wijze indienen van uw merk, zodat u het alleenrecht krijgt op het gebruik van uw merk en u uit de problemen blijft.

Neem direct contact op met Knijff om uw merkaanvraag te regelen.

DE NOODZAAK VAN EEN MERK DEPONEREN

Het deponeren van uw merk staat gelijk aan het indienen van een aanvraag tot merkregistratie. Knijff heeft de expertise en ervaring om uw merk op een snelle en zorgvuldige wijze bij de verschillende officiële instanties te deponeren. Dat is belangrijk, want de datum van het depot is bepalend voor de rangorde van de aanvragen. Hoe eerder u uw merk vastlegt, hoe groter de kans dat u uw concurrenten voor bent. Is het merk eenmaal geregistreerd dan werkt de bescherming terug tot het moment van depot. Met een vroege depotdatum staat u bovenaan in de pikorde!

Het gebruik alleen van uw merknaam geeft u géén merkrecht. Uw bedrijf loopt dan elke dag gevaar. Uw merk is alleen beschermd door een merkregistratie in het merkenregister. Dat kunt u niet vroeg genoeg doen, want er worden dagelijks wereldwijd duizenden merken geregistreerd. De kans is groot dat uw merknaam of een gelijkende naam daarbij zit. Dan vist u achter het net! Uw merk deponeren is de eerste fase van een merkregistratie. De gekwalificeerde, ervaren merkenadviseurs van Knijff zorgen ervoor dat uw aanvraag zonder problemen door de officiële instanties wordt goedgekeurd en u het exclusieve merkrecht verkrijgt. U voorkomt misbruik van uw merk en u kunt effectief optreden bij merkconflicten.

Neem contact op en laat snel uw merk aanvragen.

LAAT UW MERK DEPONEREN DOOR DE SPECIALISTEN VAN KNIJFF

Uw merk is het meest waardevolle bezit van uw bedrijf. Het is een deel van de goodwill van uw onderneming en het vertegenwoordigt de financiële waarde van uw bedrijf. Knijff is als een van de grootste merkenbureaus van Nederland sinds 1989 gespecialiseerd in een succesvolle en doelmatige merkdeponering en merkregistratie. Wij zijn expert in merkonderzoek, merkbescherming, merkbewaking, merkinbreuk en overige diensten. Meer dan 2.000 klanten maken wereldwijd gebruik van onze diensten in de merkenbranche. Daar zitten vele spraakmakende en bekende merken bij. Daar zijn wij trots op.

Wij weten waar ook ter wereld de weg in de soms ingewikkelde merkregistratieprocedures. Onze merkenadviseurs hebben een feilloze merken-intuïtie. Zij hebben internationaal een uitstekende naam. Knijff werkt samen met deskundige lokale agenten in landen die niet bij een internationaal verdrag zijn aangesloten. U kunt rekenen op een persoonlijke benadering en regelmatig overleg en advies over alles wat met uw merk te maken heeft. Uw merk is bij ons in goede handen, óók als bij merkinbreuk een juridische procedure nodig is om uw merkrecht veilig te stellen.

Neem contact op voor de fullservice diensten op merkgebied van Knijff.

WELKE MERKEN KAN IK DEPONEREN?

In de meeste gevallen wordt een productnaam of bedrijfsnaam gedeponeerd, maar er zijn ook andere merkvormen die bij een aanvraag voor een merkregistratie kunnen worden ingediend. In principe is elk teken waar uw product of dienst aan wordt herkend of zich onderscheidt van concurrerende producten of diensten een merk. Knijff deponeert een woordmerk, een beeldmerk, een combinatie van een woord- en beeldmerk (die voor maximale merkbescherming tegen merkinbreuk afzonderlijk worden geregistreerd) of een andere merkvorm, specifiek:

 • Bedrijfsnaam

 • Productnaam

 • Logo

 • Cijfer- en lettercombinatie

 • Speciale schrijfwijze

 • Vorm van product of verpakking

 • Portret

 • Klank

 • Slagzin

 • Kleur

Neem contact op voor het aanvragen van uw specifieke merkvorm.

SPECIFIEKE EISEN OM UW MERK TE DEPONEREN

Er gelden speciale eisen om uw merk te deponeren en te registreren. Als uw merk niet aan de wettelijke eisen voldoet, komt u niet in aanmerking voor een merkregistratie en wordt uw verzoek door de officiële instantie afgewezen. Knijff weet exact aan welke voorwaarden uw merk moet voldoen om uw merk succesvol en probleemloos te deponeren en registreren.

 • Een merk moet onderscheidend zijn. Uw producten of diensten moeten specifieke karakteristieken en kenmerken hebben die verschillen van concurrerende merken. Het merkenrecht beschermt alleen onderscheidende merken.

 • Een merk mag niet beschrijvend zijn. Een beschrijvend merk maakt direct duidelijk welk product u verkoopt of welke dienst u aanbiedt. Algemene namen (zoals BROOD voor een bakker of Fietsmagazine voor een fietstijdschrift) zijn te algemeen van aard en leveren een weigering op.

 • Een merk mag niet misleidend zijn. Dit is het geval als het merkelement en het product of de dienst tegenstrijdig zijn. U mag bijvoorbeeld geen koffie op een theeproduct zetten en geen afbeelding van een varken op een rundvleesproduct.

 • Een merk moet universeel zijn. Uw merk moet qua woord en beeld in binnen- en buitenland te gebruiken zijn. Een niet-universele naam kan in bepaalde landen verkeerd worden geïnterpreteerd of een negatieve betekenis hebben.

 • Uw merk mag niet in strijd zijn met al bestaande merken. Doet u dit toch dan pleegt u merkinbreuk en is de kans groot dat u wordt aangeklaagd. Met als gevolg dat u uw producten uit de schappen moet halen en moet vernietigen, een forse schadevergoeding moet betalen en de proceskosten moet betalen.

 • Uw merk mag niet in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden. In sommige culturen mogen geen seksgerelateerde namen worden gedeponeerd. Een vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie wordt ook geweigerd.

Neem contact op en informeer of uw merk aan de wettelijke eisen voldoet.

WAAR MOET IK MIJN MERK DEPONEREN?

U kunt uw merk bij verschillende officiële instanties deponeren. Knijff adviseert u op maat over wanneer, wat en waar u uw merk moet registreren. Dit is afhankelijk van uw bedrijfsambities, groeidoelstellingen, toekomststrategie en internationale belangen. Alle details zijn cruciaal voor optimale merkbescherming! Als u uw activiteiten tot Nederland beperkt, moet u uw merk deponeren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Wilt u uw producten of diensten in Europa leveren? Wij verzorgen een aanvraag voor een registratie in het Europees merkenregister. U moet uw merk deponeren bij het Internationaal merkenregister als u een wereldwijde merkbescherming wilt. Voor landen die niet zijn aangesloten bij een internationaal merkverdrag, is merkdeponering in het Nationaal merkenregister de oplossing.

 • Benelux – Benelux merkenregister

U wilt uw merk alleen in Nederland of België gebruiken? Knijff dient in dat geval een aanvraag voor een merkregistratie in bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Ook al vindt het merk deponeren in Nederland plaats, de uiteindelijke merkregistratie is geldig in de gehele Benelux. Dit komt omdat Nederland, België en Luxemburg één merkenverdrag met elkaar hebben gesloten. Uw merkrecht voortvloeiende uit de registratie in het Benelux merkenregister is dus geldig in drie landen. U kunt optreden tegen merkinbreuk en tegen inbreuk op handelsnamen en domeinnamen.

 • Europese Unie – Europees merkenregister

Als u uw producten afzet of uw diensten levert in één of meer EU-landen, moet u uw merk deponeren in het Europees merkenregister. Dit biedt vele voordelen. De kosten zijn relatief laag, terwijl u bij deze merkregistratie in alle Europese lidstaten merkbescherming geniet. Het maakt niet uit in hoeveel EU-landen u actief bent, het merkrecht geldt voor alle landen. De merkregistratie wordt bij de toetreding van nieuwe EU-landen automatisch uitgebreid. Met het deponeren en registreren van uw merk in het Europees merkenregister vormt u een front tegen namaak van buitenaf. Wij zorgen er ook voor dat nationale merkregistraties in de losse EU-lidstaten worden opgenomen.

 • Internationaal – Internationaal merkenregister

Wilt u uw merk in landen buiten de EU of op andere continenten introduceren? Dan is het noodzakelijk om uw merk te deponeren in het Internationaal merkenregister. Knijff zorgt ervoor dat uw merk in meer dan 100 landen beschermd is tegen merkinbreuk. Naast de EU-landen zijn dit onder meer Turkije, Noorwegen, Zwitserland, Rusland, Israël, Nieuw-Zeeland, Australië, Japan, China, Zuid-Korea, Singapore, India, Mexico en Colombia. Uw merk deponeren internationaal is een financieel aantrekkelijke optie, met een groot dekkingsgebied. De merkregistratie kan later worden uitgebreid met nieuwe landen. Een ander voordeel is dat een probleem met uw merkdeponering in een bepaald land geen invloed heeft op de andere landen. Knijff verzorgt ook de noodzakelijke basisregistratie.

 • Nationaal – Nationaal merkenregister

Er zijn diverse landen die niet zijn aangesloten bij een internationaal merkenverdrag, zoals Brazilië, Argentinië, Peru, Chili, Hong Kong en Zuid-Afrika. Voor handel in deze landen moet u uw merk deponeren in het Nationaal merkenregister. Een lokale agent van Knijff dient de aanvraag voor een merkregistratie in. De plaatselijke agent is bekend met de eisen en gebruiken in het betreffende land en kan hierdoor de merkregistratie op vakkundige wijze regelen. Elke nationale registratie staat op zichzelf. Een weigering of een oppositie in één land heeft geen nadelige invloed op de registratieprocedure en uitkomst in een ander land.

Neem contact op om uw merk aan te vragen in binnen- en buitenland.

MEER INFORMATIE OF ADVIES OVER UW MERK DEPONEREN

Een merk deponeren is essentieel voor het verkrijgen van een merkrecht, dat garant staat voor exclusief gebruik van uw product of dienst. U kunt snel en adequaat optreden tegen merkinbreuk. Knijff staat u bij met het onderzoeken, bewaken en verdedigen van uw merk. Wij leveren de volgende diensten:

Heeft u uw merk al gedeponeerd en volledig beschermd tegen potentiële inbreukmakers die er met uw merknaam of merklogo vandoor willen gaan? Neem contact op om uw merk te laten deponeren en stel uw investeringen veilig.

Go to Top