WANNEER MOET IK DENKEN AAN MERKBESCHERMING IN HET BUITENLAND?

Vaak is registratie van merken in het buitenland een strategische keuze: wat is een goed moment om hierin te investeren?

Concrete plannen

Denk pas na over de registratie van merken in het buitenland wanneer er concrete plannen zijn om het merk te gebruiken. Ondernemen is vooruitzien en voor een merkregistratie moet u 5 a 7 jaar in de toekomst kijken. Als u binnen deze termijn verwacht actief te worden in een bepaald land, is het verstandig de registratieprocedure voor uw merknaam te starten.

Wees wel op tijd

Merkregistraties kosten tijd, vooral als er sprake is van nationale merkaanvragen in niet-Europese landen. Wanneer er concrete plannen zijn, dan moet (na onderzoek) wel direct tot aanvraag van het merk worden overgegaan. Een goede samenwerking met Knijff zorgt voor de beste timing.

Bij Ikea was ‘op tijd registeren’ niet helemaal gelukt. Het bedrijf wilde winkels openen in India, maar het merk was daar al door anderen geregistreerd. Ongetwijfeld waren deze merkaanvragen te kwader trouw, maar het was aan Ikea om dat in rechtszaken aan te tonen. U kunt zich vast voorstellen dat zo’n situatie voor veel oponthoud en onnodige kosten zorgt.

In elk land?

Een merkregistratie moet u als een zakelijke beslissing zien. De kosten moeten worden afgewogen tegen de baten. In een land waar maar weinig belang en afzet is, zult u er misschien voor kiezen het merk niet te registreren. Heeft u distributeurs ingeschakeld, dan is het zeer raadzaam om uw merkrecht wel te claimen. Het komt geregeld voor dat distributeurs anders het merkrecht claimen, om zich te wapenen voor het geval u het contract met hen wilt beëindigen.

Meer weten over merkbescherming in het buitenland?