/Uw merknaam controleren op beschikbaarheid
Uw merknaam controleren op beschikbaarheid2018-10-02T14:53:09+02:00

UW MERKNAAM CONTROLEREN OP BESCHIKBAARHEID

Graag een gezonde start maken met uw bedrijf? Dan is het belangrijk om de merknaam van uw product, dienst of bedrijf te laten controleren op beschikbaarheid. Er bestaat namelijk een grote kans dat uw merknaam al geregistreerd staat of vergelijkbaar is met een andere geregistreerde merknaam. Voorkom vervelende situaties en laat uw merknaam controleren door Knijff. Laat uw merknaam controleren op beschikbaarheid. Onderstaand vindt u meer informatie over het onderzoeken van merknamen:

NEEM CONTACT OP

MERKNAAM CONTROLEREN MET KNIJFF

De naam van uw merk controleren? Als onderzoeksspecialist weet Knijff van a tot z wat belangrijk is bij het onderzoeken van merknamen. Wij kunnen zeer nauwkeurig uw merknaam onderzoeken op beschikbaarheid. Daarnaast geven wij u een professioneel advies over uw merknaam.

Loopt u tegen problemen aan met uw merknaam? Bijvoorbeeld, omdat uw naam lijkt op een andere merknaam? Onze ervaren en deskundige merkenadviseurs zien problemen als een uitdaging. Samen met u bekijken we hoe wij deze problemen gaan oplossen, zodat u uw merknaam gewoon kunt gebruiken.

Meer informatie over onze diensten?

NEEM CONTACT OP

WAAROM EEN MERKNAAM CONTROLEREN?

Uw merknaam controleren is belangrijk. Er zijn namelijk heel veel merknamen geregistreerd en de kans bestaat dat uw merknaam hetzelfde is, of lijkt op een andere merknaam die ook geregistreerd staat voor dezelfde, of soortgelijke producten of diensten. Als u uw merknaam gebruikt zonder dit te onderzoeken en de naam blijkt al geregistreerd te zijn, dan pleegt u merkinbreuk. U loopt het risico dat u moet stoppen met het gebruik van de naam en al uw investeringen zijn dan verloren.

Wij adviseren iedere (nieuwe) ondernemer om zijn of haar merknaam te controleren, omdat we weten hoeveel tijd, geld en moeite er in elk bedrijf wordt gestoken. Met een goed merkonderzoek voorkomt u problemen. Knijff helpt u daarbij.

Niet de naam van uw merk controleren – een situatieschets

Wat als u uw merknaam niet laat controleren? Stel, u heeft een merknaam verzonnen en neemt de naam direct in gebruik, zonder deze te controleren op beschikbaarheid. U start uw bedrijf op, het promotiemateriaal en een huisstijl worden ontwikkeld, en producten met daarop de bedrijfs- of merknaam worden verkocht. Bovendien maakt u reclame; op straat in de vorm van borden en/of flyers of misschien zelfs op de televisie of radio. U investeert flink in uw bedrijf en uw merknaam wordt steeds bekender.

Dan wordt u aangeklaagd voor merkinbreuk, omdat de naam die u in gebruik heeft genomen al geregistreerd stond. U wist dit niet, omdat u de merknaam niet eerst had laten onderzoeken. De rechtmatige merkhouder eist een schadevergoeding. Ook moet u de merknaam overal verwijderen en uw producten uit de winkels halen. Mogelijk raakt u klanten kwijt. Bovendien zijn alle investering voor niets geweest en is uw bedrijf geschaad. Een situatie waar u nooit in terecht wilt komen.

Wilt u uw merknaam ongestoord introduceren en gebruiken? Dan is Knijff de juiste partij om uw merknaam te controleren op beschikbaarheid. Zo weet u zeker dat u zich niet schuldig zal maken aan merkinbreuk. Een kleine investering die mogelijk grote gevolgen voor uw bedrijf elimineert.

Uw merknaam controleren?

NEEM CONTACT OP

WAT IS EEN MERKONDERZOEK?

Bij een merkonderzoek neemt een merkenadviseur van Knijff diverse merkenregisters onder de loep. We onderzoeken of uw voorgestelde merknaam beschikbaar is en controleren of uw merknaam overeenstemt met oudere merken. Anders gezegd, of uw merknaam overeenkomt met, of lijkt op merknamen die al geregistreerd staan. Zo worden risico’s, en de schadelijke gevolgen daarvan, inzichtelijk. Uiteindelijk is het aan u de keuze om wel of niet door te gaan met uw merknaam.

NEEM CONTACT OP

WELKE MERKONDERZOEKEN ZIJN ER?

Bent u benieuwd hoe uw merknaam gecontroleerd wordt? Knijff biedt u verschillende merkonderzoeken. Met deze onderzoeken controleren we uw merknaam op beschikbaarheid in verschillende registers.

U heeft de keuze uit een standaard en een uitgebreid onderzoek, maar de eerste stap is meestal een identiek onderzoek. Levert een identiek onderzoek niet genoeg resultaat op? Dan is het mogelijk om daarna een uitgebreid merkonderzoek te laten uitvoeren.

Merknaam controleren – Identiek onderzoek

Een identiek onderzoek geeft u een indicatie van de beschikbaarheid van uw merknaam. Bij dit onderzoek wordt onderzocht of de identieke benaming van uw merknaam al voorkomt in de registers. Bestaat uw merknaam al? Dan wordt er gekeken of het oudere merk daadwerkelijk een bezwaar is.

U moet er rekening mee houden dat bij een identiek onderzoek alleen identieke namen naar voren komen. Dit betekent dat namen die sterk op uw merknaam lijken, niet gecontroleerd worden. Een identiek onderzoek is dus geen volledig onderzoek. Niet-identieke namen, ook wel gelijkende namen genoemd, kunnen daarentegen wel problemen veroorzaken. Merkhouders van gelijkende namen staan in hun recht om op te treden tegen uw merknaam.

Na dit onderzoek is het aan u de keuze of u uw naam verder wilt laten onderzoeken of toch wilt gaan gebruiken.

Merknaam controleren – Uitgebreid onderzoek

Bij dit onderzoek worden naast identieke merknamen, ook gelijkende namen voor soortgelijke producten of diensten gecontroleerd. Alleen bij een uitgebreid onderzoek komt u erachter, welke gevaren oude merknamen allemaal met zich meebrengen. Daarnaast heeft u de optie om de beschikbaarheid van bepaalde woorden of woordcombinaties te laten onderzoeken.

Bij een uitgebreid onderzoek worden alle ingeschreven en gedeponeerde merknamen in het merkenregister, grondig geanalyseerd. Komt er een identieke of gelijkende merknaam uit het onderzoek? Dan wordt deze naam helemaal uitgepluisd om te kijken of hij een probleem gaat vormen. Daarnaast wordt er een onderzoek gestart naar de activiteiten van de naamhouder en het merk zelf. In geval van problemen kijken we samen met u hoe deze opgelost gaan worden. We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat u de merknaam alsnog in gebruik kunt nemen.

Bij de laatste stap in het uitgebreid onderzoek kijken we of uw merknaam registreerbaar is. Met andere woorden, of het merk geaccepteerd zal worden door de autoriteiten.

Handelsnaamonderzoek

Een handelsnaamonderzoek is een belangrijke aanvulling op het onderzoek in het merkenregister. Bij dit onderzoek worden oudere handelsnamen bij de Kamers van Koophandel bestudeerd. Oudere handelsnamen kunnen namelijk ook een probleem vormen voor het gebruik en de registratie van een merk.

Uw merknaam controleren met Knijff? Of vragen over onze merkonderzoeken?

NEEM CONTACT OP

ONLINE MERKENREGISTER EN GOOGLE

Wilt u liever zelf onderzoek doen naar uw merknaam in het online merkenregister of op Google? Via deze weg uw merknaam controleren is een goede eerste stap, want hierdoor kunt u uw merknaam meer vorm geven en krijgt u een eerste indicatie van het gebruik van uw naam door een ander. Maar let op! Het zegt niets over de beschikbaarheid van uw merknaam en wij raden u dan ook af om het hierbij te laten. Online merkenregisters zijn namelijk niet altijd even nauwkeurig en Google zegt wel iets over gebruik, maar namen hoeven niet per se in gebruik te zijn, terwijl deze wel een bezwaar kunnen vormen.

Merknaam onderzoek online merkenregister

De zoekfuncties van online merkenregisters, zoals die van het Benelux-Bureau (Boip), hebben een schaduwkant. Als u bijvoorbeeld zoekt op de naam RED MAD dan laat het systeem deze merknaam zien indien deze geregistreerd staat. Maar de naam MAD RED DOG komt dan bijvoorbeeld niet naar voren, terwijl gelijkende merknamen ook een bedreiging voor uw merknaam kunnen vormen.

Knijff beschikt over gespecialiseerde software om identiek onderzoeken te verrichten. Daarnaast gebruiken we een dataleverancier voor uitgebreide onderzoeken. Dit betekent dat naast identieke merknamen, ook gelijkende namen gecontroleerd worden. Als u Knijff uw merknaam laat onderzoeken, krijgt u een volledige risico-inschatting en weet u zeker dat u geen problemen achteraf krijgt.

Merknaam onderzoek Google

Uw merknaam controleren op Google? Een goede eerste stap, want Google laat u potentieel gebruik zien. Wel moet u er rekening mee houden dat ook merknamen die nog niet gebruikt worden, wel al een bezwaar kunnen vormen. Met onze gespecialiseerde software maken we bezwaarlijke merknamen zichtbaar.

NEEM CONTACT OP

BUITENLAND EN MULTISEARCH®

Bent u van plan om uw product of dienst in het buitenland te verkopen? In het buitenland struikel je over de miljoenen merknamen die geregistreerd staan. Laat daarom ook in het buitenland uw merknaam controleren op beschikbaarheid.

Knijff heeft speciaal hiervoor een onderzoek ontwikkeld: Multisearch®. Dit systeem is relatief voordelig, omdat u hiermee de beschikbaarheid van uw merknaam in meer dan 150 landen kan laten onderzoeken binnen 10 dagen.

Hoe werkt het?

In het buitenland zitten lokale agenten die werkzaam zijn voor Knijff. Deze agenten onderzoeken uw merknaam op beschikbaarheid in het land (of de landen) waar u wilt gaan handelen. Ook brengen zij de risico’s in kaart. Bovendien onderwerpen ze uw merknaam aan een linguïstische toets waardoor u weet welke betekenis uw merknaam heeft in het desbetreffende land. Een negatieve betekenis van uw naam kan schadelijke gevolgen voor uw bedrijf hebben.

Als de agenten in de verschillende landen klaar zijn met het onderzoek naar uw merknaam, overhandigen zij aan ons hun advies. Om u niet te overladen met allerlei losse adviezen, krijgt u van ons een overkoepelend advies over uw merknaam. Dit gaat over de resultaten die naar voren zijn gekomen, welke stappen u moet ondernemen om uw merknaam te beschermen, en hoe u obstakels uit de weg gaat.

Heeft u vragen over Multisearch®?

NEEM CONTACT OP

EISEN VOOR VERZINNEN VAN EEN MERKNAAM

Bent u benieuwd waar uw merknaam aan moet voldoen? Kijk dan eens naar onderstaande tips die u helpen bij het verzinnen van een goede merknaam.

Tip 1: Onderscheidend vermogen

Een merknaam moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. De belangrijkste eis is, dat de naam onderscheidend vermogen moet hebben. Het is namelijk niet mogelijk om beschrijvende merkennamen te registreren. Beschrijvende namen omschrijven direct het product, de dienst of het bedrijf (bijvoorbeeld BROOD voor een bakkerij). Heeft u een beschrijvende merknaam? Dan wordt deze hoogstwaarschijnlijk geweigerd.

Tip 2: Een universele naam en doelgroepgericht

Zorg ervoor dat uw naam universeel is als er een kans bestaat dat u deze ook in het buitenland gaat gebruiken. Een merknaam is in dat geval 100% perfect als hij lokaal en globaal gebruikt kan worden, zonder dat hij verkeerd geïnterpreteerd wordt of een negatieve betekenis heeft.

Weet u niet zeker of uw naam een positieve betekenis heeft in het buitenland? In een Multisearch®-onderzoek van Knijff wordt uw merknaam aan een linguïstische toets onderworpen in het desbetreffende land waar u wilt gaan handelen.

Ook moet uw merknaam passen bij de doelgroep waar uw product of dienst voor gemaakt is. U kunt een enquête onder potentiële klanten uitvoeren om erachter te komen hoe uw merknaam overkomt op deze groep.

Tip 3: Niet in strijd met bestaande merknamen

Uw merknaam mag niet in strijd zijn met bestaande merknamen, want dan pleegt u merkinbreuk. Als u een buurtsupermarkt wil openen onder de naam Jumbo, vraagt u natuurlijk om problemen. Rechtszaken en fikse geldboetes zijn niet weg te denken. Laat Knijff uw merknaam controleren, dan weet u zeker of uw naam wel of niet geregistreerd staat.

NEEM CONTACT OP

VEELGESTELDE VRAGEN

Waarom moet ik mijn merknaam controleren?

Er bestaat een kans dat uw merknaam hetzelfde is, of lijkt op een merknaam die al geregistreerd staat voor dezelfde of soortgelijke producten en diensten. Wilt u niet de naam van uw merk controleren, maar uw merknaam gewoon in gebruik nemen, dan pleegt u misschien wel merkinbreuk. Er staan immers al zo veel merknamen geregistreerd. Pas dus op, anders loopt uw bedrijf flinke schade op en moet u hoge boetes betalen aan de merkhouder.

Hoe wordt mijn merknaam onderzocht op beschikbaarheid?

Bij Knijff controleren wij uw merknaam door middel van een merkonderzoek. Bij een merkonderzoek worden diverse merkregisters onder de loep genomen en onderzoeken we of uw voorgestelde merknaam beschikbaar is. We controleren of uw merknaam raakvlakken heeft met oudere merken. Anders gezegd, of uw merknaam overeenkomt met, of lijkt op merknamen die al geregistreerd staan. Zo worden risico’s, en de schadelijke gevolgen daarvan, inzichtelijk.

Welke merkonderzoeken voert Knijff uit?

Wij voeren verschillende merkonderzoeken uit, zoals een identiek onderzoek, een uitgebreid onderzoek en een handelsnaamonderzoek. Een identiek onderzoek is een goede eerste indicatie of het merk al geregistreerd is. Wilt u graag een totale risico-inschatting? Dan kiest u voor een uitgebreid onderzoek. Een handelsnaamonderzoek is een zeer belangrijke aanvulling op het onderzoek in het merkenregister. Bij dit onderzoek worden oudere handelsnamen bij de Kamers van Koophandel bestudeerd, omdat ook deze een risico kunnen vormen voor uw merknaam.

Ik wil gaan handelen in het buitenland. Hoe weet ik of mijn merknaam beschikbaar is en een positieve betekenis heeft in het buitenland?

Knijff biedt u Multisearch®: een onderzoek waarin de beschikbaarheid en de betekenis van uw merknaam centraal staat. In het buitenland zitten lokale agenten die werkzaam zijn voor Knijff. Deze agenten onderzoeken uw merknaam op beschikbaarheid in het land (of de landen) waar u wilt gaan handelen. Ze brengen de risico’s in kaart en onderwerpen uw merknaam aan een linguïstische toets. Zo komt er naar voren welke betekenis uw merknaam heeft in het desbetreffende land.

NEEM CONTACT OP

Goede merkbescherming bestaat uit gedegen vooronderzoek, registratie én merkbewaking.

IS UW MERK NOG BESCHIKBAAR?

Wilt u meer informatie over het controleren van uw merknaam?

0294 490 900
NEEM CONTACT OP
VERBREED UW KENNIS
MAAK KENNIS MET ONZE ADVISEURS
Deze website maakt gebruikt van cookies en diensten van derden. Lees onze privacy- en cookieverklaring. Ok