Merknaam gestuit door informele rasnaam

Voorafgaand onderzoek in de rasnaamregisters is erg belangrijk bij het registreren van een handelsaanduiding als merk. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven heeft in een belangwekkende uitspraak nu ook duidelijk gemaakt dat niet officiële registers als Floricode, Naktuinbouw en KAVB geraadpleegd moeten worden. Hiermee wordt bevestigd dat niet alleen formele rasnamen die gekoppeld zijn aan een kwekersrecht een obstakel kunnen zorgen voor een merkaanvraag, maar ook informele rasnamen zonder kwekersrecht. Een dergelijke rasnaam wordt namelijk beschouwd als een soortaanduiding en is om die reden niet registreerbaar als merk.

De kwestie betrof de rasnaam “Spryng Break” die in 2014 als onderdeel van een kwekersrechtaanvraag voor een tulpenras door Maveridge International BV werd ingeschreven bij het CPVO. Hiertegen maakt Florali Licensing BV bezwaar.

Floriali had in 2008 het merk SPRINGBREAK in het EU register geregistreerd voor onder meer levende planten en snijbloemen in klasse 31.

Maveridge International BV wees er echter op dat in 2007 de rasnaam Spryng Break al was ingeschreven als rasnaam voor de tulp in het Nederlandse register van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) register.

De rechter oordeelde dat deze rasnaaminschrijving, zonder kwekersrecht in het commerciële register van de KVAB, tot gevolg heeft dat de benaming Spryng Break ten tijde van de aanvraag van de merknaam SPRINGBREAK door Florali Licensing al moest worden beschouwd als een soortaanduiding voor tulpen. Het bezwaar van Florali Licensing BV op basis van hun (in wezen nietige) merkregistratie werd om die reden afgewezen.

De conclusie is dat ook een rasnaam in een commercieel register een obstakel vormt voor registratie en bescherming van een latere merknaam voor planten en bloemen. Ook als er geen kwekersrecht op rust. Onze experts gingen al van dit uitgangspunt uit bij merkenonderzoeken. Nu is deze zienswijze bevestigd door de rechter.

(C) Foto Dutch Grown. Foto: Spryng Break tulpen.

Deel dit bericht

Arnaud Bos

“Merkbescherming geeft vrijheid om te kunnen ondernemen.”

MEER OVER ARNAUD

HEEFT UW MERK AANDACHT NODIG?

Wilt u meer informatie over de bescherming van uw merk?

0294 490 900
NEEM CONTACT OP