FAQ items aan het laden...
Merk laten registreren2021-02-25T13:46:29+01:00

WAAROM UW MERK LATEN REGISTREREN?

U heeft een passende en doeltreffende merknaam bedacht voor uw product, dienst of bedrijf en u wilt het exclusieve recht op het gebruik van deze naam. Een merkregistratie door de specialisten van Knijff Merkenadviseurs geeft u het alleenrecht op uw merknaam of logo. U voorkomt hiermee dat anderen er met uw naam vandoor gaan. U treedt dankzij onze adviezen effectief op tegen merkinbreuk. Knijff verzorgt, afhankelijk van de omvang van uw bedrijfsactiviteiten, een merkregistratie op maat: binnen de Benelux, in Europa of op de andere continenten. Zo blijft u uit de problemen.

Neem direct contact op met Knijff voor uw merkregistratie.

HET BELANG VAN EEN MERKREGISTRATIE

Vele merken verliezen als gevolg van een slechte merkstrategie en merkbescherming omzet door inbreuk, namaakgoederen en piraterij. Alleen met een goede merkregistratie kunt u optreden tegen inbreukmakers. Er gaat van opname in het merkenregister een preventieve en defensieve werking uit. Bedrijven of organisaties die zien dat een merk al is geregistreerd, zijn minder geneigd om een gelijkend merk te kiezen.

Alleen het gebruik van een merknaam levert u geen merkrechten op. U geniet alleen merkbescherming als u kiest voor een merkregistratie in het merkenregister. Dankzij de vastlegging van uw merk, maakt u aanspraak op het merkrecht en kunt u stappen ondernemen tegen het gebruik van gelijkende merken die verwarring scheppen en schade toebrengen. Met een merkregistratie heeft u:

 • exclusief en ongestoord gebruik van uw merk;

 • een wapen om op te treden tegen inbreukmakers;

 • een hogere financiële waarde van uw bedrijf.

Neem contact op voor een merkregistratie op maat.

DE VOORDELEN VAN EEN MERKREGISTRATIE DOOR KNIJFF

Knijff is een van de grootste merkenbureaus van Nederland. Wij bedienen meer dan 2.000 klanten wereldwijd. Onze gecertificeerde en ervaren merkenadviseurs zijn erkend door de beroepsvereniging voor merkenadviseurs en bekend met de wetgeving en de daarop gebaseerde rechtspraak en literatuur. Wij zijn sinds 1989 expert in merkonderzoek, merkbescherming, merkbewaking, merkinbreuk en andere diensten. Wij creëren voor u de voorwaarden om een goede naamsbekendheid met een sterk merk op te bouwen.

Welke voordelen heeft een merkregistratie door Knijff?

 • U krijgt persoonlijke aandacht en er vindt regelmatig overleg plaats om het beste advies te geven.

 • Onze merkenadviseurs blinken uit in vakkennis. Elk probleem of moeilijk vraagstuk lossen wij op.

 • Wij zijn spraakmakend en innovatief, met slimme IT-oplossingen (online managementsysteem voor merken), een handig bewakingssysteem en Multisearch®-merkonderzoek met juridisch advies.

 • Wij zijn flexibel in onze dienstverlening. Uw wensen en behoeften staan centraal.

 • Wij denken in oplossingen. U krijgt dankzij onze feilloze merk-intuïtie een stevig onderbouwd advies.

 • Knijff is een internationale, stabiele speler, met de beste agenten over de wereld aan boord.

Neem contact op en profiteer van de voordelen van Knijff.

WELKE MERKEN KAN IK REGISTREREN?

Elk teken waarmee u uw producten of diensten van de concurrentie onderscheidt, wordt wettelijk als een merk gezien. Het gaat meestal om een woordmerk, een beeldmerk of een combinatie van een woord- en beeldmerk. In het laatste geval is het verstandig om de twee elementen (woord en beeld) afzonderlijk te registreren, voor een maximale bescherming tegen merkinbreuk. De onderstaande tekens komen in aanmerking voor een merkregistratie:

 • Bedrijfsnaam

 • Productnaam

 • Logo

 • Cijfer- en lettercombinatie

 • Speciale schrijfwijze

 • Vorm van product of verpakking

 • Portret

 • Klank

 • Slagzin

 • Kleur

Neem contact op voor het registreren van uw specifieke merkvorm.

WELKE EISEN WORDEN ER AAN EEN MERKREGISTRATIE GESTELD?

Een merkregistratie moet aan verschillende wettelijke eisen voldoen. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle opname in het merkenregister is het onderscheidend vermogen van het merk. Uw merknaam mag niet beschrijvend zijn, ofwel het mag niet direct iets zeggen over het product of de dienst. Dus BROOD, als naam van een bakkerij, of Milk & Fruit als merk voor een melk- en fruitdrank, kunnen niet als merk dienen.

Een merknaam mag niet misleidend zijn, waarbij u met woord of beeld valse verwachtingen wekt. Bijvoorbeeld een duiding van rundvlees, als het varkensvlees is. Een universele merknaam is van belang voor gebruik van uw merk in binnen- en buitenland, zodat de naam niet verkeerd wordt geïnterpreteerd of in een bepaald land een negatieve betekenis heeft. De naam mag bij een merkregistratie ook niet in strijd zijn met bestaande merknamen, met de openbare orde of goede zeden.

Neem contact op om te horen of uw merk aan de eisen voldoet.

MERKREGISTRATIE IN BINNEN- EN BUITENLAND

Knijff verricht een merkregistratie op maat, afgestemd op uw bedrijfsambities, toekomststrategie, concurrentie en internationale belangen. Als u uw merk alleen in Nederland of België gebruikt, volstaat een Benelux registratie. Wilt u Europa veroveren? Eén registratie biedt merkbescherming in alle lidstaten van de EU. Of mogelijk wilt u met uw producten of diensten de hele wereld over. Wij zorgen voor een Internationale merkregistratie of een Nationale registratie via een lokale agent. U krijgt het exclusieve merkrecht in al deze landen. Een merkregistratie voorkomt ook problemen met ingeschakelde distributeurs, die mogelijk uw merk willen registreren ter bescherming als u het contract wilt beëindigen.

Er zijn verschillende soorten merkregistraties mogelijk, afhankelijk van het gebied waar u actief bent. Hieronder leest u meer over de verschillende registraties.

 • Benelux merkregistratie

Blijft u voorlopig dicht bij huis met uw merk? Knijff verzorgt snel een Benelux registratie, zodat de thuismarkt beschermd is. Nederland, België en Luxemburg hebben met elkaar één merkenverdrag. Dit betekent dat een merkregistratie in Nederland automatisch ook een merkrecht voor de andere Benelux-landen oplevert. Een Benelux merkregistratie biedt een ruimere bescherming dan een EU registratie. U kunt tevens optreden tegen inbreuk op gelijkende handelsnamen en domeinnamen.

 • Europese Unie merkregistratie

Een Europese Unie merkregistratie biedt bescherming in alle Europese landen. U heeft met één merkregistratie een exclusief merkrecht in alle EU-landen, ook al gebruikt u uw merk slechts in enkele lidstaten. De registratie wordt automatisch uitgebreid met nieuwe Europese lidstaten. De kosten van een registratie Europese Unie zijn relatief laag. U vormt met deze registratie een front tegen namaak die in de EU wordt geïmporteerd. Het kan voorkomen dat één lokaal bezwaar de hele EU-aanvraag dwarsboomt. Deze kwesties zijn vaak onderling op te lossen. Uw Europese merk moet binnen 5 jaar na registratie in gebruik zijn. Knijff kan bestaande Nationale merkregistraties in Europese lidstaten in de Europese Unie merkregistratie opnemen zodat bestaande rechten in bepaalde landen worden meegenomen.

 • Internationale merkregistratie

Een Internationale merkregistratie beschermt uw merk in meer dan 100 landen ter wereld. De Europese Unie kan binnen de Internationale registratie ook worden aangewezen, evenals vele landen buiten de EU en op de andere continenten. Landen als Zwitserland, Noorwegen, Turkije, Russische federatie, Israël, Australië, Nieuw-Zeeland, India, China, Japan, Zuid-Korea, Singapore en Colombia. Een weigering van uw merk in het ene land heeft geen invloed op uw merkrechten in een ander land. Een Internationale merkregistratie is uit kostenoverweging en dekking zeer aantrekkelijk. Er is voor deze vorm een basisregistratie (bijvoorbeeld een merkregistratie Benelux) vereist. Dit regelt Knijff ook voor u.

 • Nationale merkregistratie

Een Nationale merkregistratie is nodig als u uw product of dienst op de markt wilt brengen in landen die niet zijn aangesloten bij de Europese Unie of het internationaal verdrag, zoals bijvoorbeeld de landen Zuid-Afrika, Brazilië, Chili, Argentinië, Peru of Hong Kong. Knijff heeft lokale agenten in deze landen, die de registratieprocedure op vakkundige wijze regelen. De registraties in de verschillende landen staan los van elkaar. Weigering of oppositie in één land heeft geen nadelig effect voor een merkregistratie in de andere landen. De kosten van een Nationale registratie zijn iets hoger dan die van een Internationale of Europese registratie.

Neem contact op voor advies over de voor u beste merkregistratie.

DE JUISTE CLASSIFICATIE VOOR DE BESTE MERKBESCHERMING

U moet bij een merkregistratie aangeven voor welke producten of diensten u uw merk gaat gebruiken. Alle producten en diensten zijn volgens het internationale classificatiesysteem van Nice ingedeeld in 45 standaardcategorieën. Het merkrecht geldt alleen voor de in het merkenregister opgenomen producten en diensten. De deskundige merkenadviseurs van Knijff verzorgen een gerichte classificatie voor optimale bescherming van uw merk. Wij houden rekening met de verwachte toekomstige ontwikkeling van uw bedrijf. De exclusiviteit van uw merk is geborgd met een juiste indeling van uw producten of diensten, inclusief een gedetailleerde juridische omschrijving. U heeft hier bij een merkconflict veel baat bij.

Neem contact op voor een juiste classificatie van uw product of dienst.

STAPPENPLAN VAN EEN GOEDE MERKREGISTRATIE

Een merkregistratie is 10 jaar geldig. Knijff doorloopt een helder stappenplan voor een merkregistratie, waarmee u de concurrentie voorblijft. Onze fullservice dienstverlening richt zich op merkonderzoek, merkbescherming, merkbewaking en merkinbreuk.

 • Stap 1 | identiek onderzoek

U moet eerst weten of uw merk beschikbaar is en uw merknaam kan worden gebruikt, anders liggen schadeclaims op de loer. Knijff onderzoekt of er een identiek merk in het merkenregister is vastgelegd en of uw merk aan de wettelijke eisen voldoet. Wij maken een inschatting van de kansen en risico’s van een merkregistratie en het gebruik van de merknaam of het logo. U krijgt een advies op maat.

 • Stap 2 | uitgebreid onderzoek

Knijff voert een volledige risicocheck uit, om zowel identieke als gelijkende namen uit te sluiten. Op verzoek worden ook specifieke woorden of woordcombinatie gecontroleerd. U wendt hiermee het gevaar af van merkinbreuk, met rechtszaken en oppositie. Dit bespaart u een hoop tijd, ergernis en geld. Wij lossen eventuele obstakels op en doen er alles aan om uw merk geregistreerd te krijgen.

 • Stap 3 | merkaanvraag

Knijff doet een voorstel voor de merkaanvraag. U krijgt advies over de merkhouder, de omschrijving van producten en diensten en de landkeuze bij een eerste merkregistratie, evenals uitleg over bijkomende omstandigheden. Wij verzorgen de gehele registratieprocedure.

 • Stap 4 | definitieve registratie

U ontvangt een bewijs van registratie en heeft het exclusieve recht om het merk te gebruiken. U mag het merkrechtteken (®) gebruiken. Dit ®-teken schrikt enerzijds potentiële inbreukmakers af en anderzijds wekt het vertrouwen bij uw klanten.

 • Stap 5 | merkbewaking

Is er sprake van merkinbreuk? U moet als merkhouder zelf actie ondernemen. Knijff stuurt u inbreukalerts, die cruciaal zijn bij het actief verdedigen van uw merk. U krijgt advies over acties om te ondernemen tegen het aangetroffen merk.

 • Stap 6 | aan de slag om van uw merk een succes te maken!

Knijff bewaakt en houdt u op de hoogte van de belangrijkste termijnen. Wij beantwoorden al uw vragen over het beschermen van uw concept en identiteit. Wij verlangen van u, dat u ons op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen, zoals een vernieuwd logo, handel in andere landen en een uitbreiding met nieuwe producten of diensten.

Neem contact op voor een merkregistratie die de concurrentie op afstand houdt.

MEER INFORMATIE OF ADVIES OVER MERKREGISTRATIE

Knijff is specialist in het beschermen van intellectueel eigendom: bedrijfsnamen, productnamen, beeldmerken en vormgeving. Onze gepassioneerde merkenadviseurs zetten alles op alles om u te helpen bij het bewaken en verdedigen van de identiteit en de originaliteit van uw merk. Onze diensten omvatten:

Is uw merk nog niet beschermd? Neem contact op en kies voor een zorgeloze merkregistratie door de experts van Knijff Merkenadviseurs. 

Go to Top