ONEL-ZAAK: DE UITKOMST

Onel trademarks, een dochteronderneming van Knijff & Partners, stond in 2013 centraal in belangwekkende uitspraak die wereldwijd gevolgd werd door de media, bedrijven en natuurlijk de beroepsgroep van merkenjuristen en advocaten.

Aanleiding

De zaak begon te spelen toen Hagelkruis een merk OMEL aanvroeg in de Benelux en Onel trademarks op basis van haar Europese merk oppositie aantekende. Hagelkruis was van mening dat Onel gebruik moest aantonen in een gedeelte van de Europese Unie, Nederland was te weinig. Onel was het hier niet mee eens op grond van de stand van de jurisprudentie. Het Benelux-Bureau heeft vervolgens Hagelkruis in het gelijk gesteld waarna Onel beroep aantekende en het Hof Den Haag de gerezen vraag aan het Hof van Justitie heeft gesteld.

Belangrijkste vraag

De brandende vraag was: moet een Europees merk in meerdere landen gebruikt worden om de merkrechten niet te verliezen? Het Europese merkenbureau was altijd van mening dat gebruik in 1 land automatisch voldoende was, maar gek genoeg is deze vraag nog nooit beantwoord door een Europese rechter.

Arrest Hof van Justitie

Het Hof van Justitie stelt dat landsgrenzen geen rol spelen bij het vaststellen of een Europees merk rechtsgeldig is gebruikt. Je kan dus niet zeggen dat gebruik in 3 of 8 landen noodzakelijk is. Dit hangt af van de markt, de omstandigheden van het geval etc. Gebruik in een land kan dus dan ook voldoende zijn.

Maar, het Hof van Justitie zegt dat van een Europees merk wel mag worden verwacht dat het op een groter grondgebied wordt gebruikt. Gebruik in een land kan voldoende zijn, maar alleen als er bepaalde omstandigheden aanwezig zijn. Die bepaalde omstandigheden zijn er waarschijnlijk alleen als er sprake is van een zeer specifieke niche markt die samenvalt met landsgrenzen.

Gevolgen

Voor de Onel-zaak stond, wat betreft gebruik in een land, de deur wagenwijd open, gebruik in 1 land was voldoende. Met deze uitspraak doet het Hof de deur niet dicht, maar wel op een kier. Bij de keuze voor een Europees merk moeten merkhouders goed kijken of gebruik in het buitenland ook op de agenda staat. Indien gebruik alleen in de Benelux zal plaatsvinden, dan is aanvankelijk een Benelux registratie een goed idee.