PRIORITEIT: EEN MACHTIG WAPEN

Elke houder van een nieuw merk heeft het recht om zes maanden na de eerste aanvraagdatum prioriteit in het buitenland in te roepen. De beschermingsdatum van de buitenlandse aanvraag werkt dan terug tot de indieningsdatum van bijvoorbeeld het Benelux-merk. Mocht iemand tussentijds een bezwaarlijk merk in een land hebben aangevraagd, dan kunt u hier bezwaar tegen maken terwijl uw merk later, maar met prioriteit, in dat land werd ingediend.

Prioriteit geeft tijd en inzicht

Prioriteit geeft merkhouders een machtig wapen in handen. Waarom? De hele wereld staat gedurende zes maanden praktisch ‘in de wacht’. Overal ter wereld heeft u voor deze periode een soort van voorlopig merkrecht. U kunt rustig afwachten of uw product aanslaat, en hoe snel de uitbreidingsplannen zich ontwikkelen, om voor afloop van de zes maanden definitief te beslissen in welke landen u uw merk verder wilt registreren.

Andere voordelen

Grote ondernemingen gebruiken prioriteit ook om in de anonimiteit te blijven. 20 aanvragen op naam van Apple vallen op, en dit zorgt direct voor aandacht en een kijkje in de strategische plannen. Apple deed daarom een aanvraag voor het merk iPad in Jamaica, een land zonder toegang tot een online merkendatabase. Wat ook vaker voorkomt, is dat het merk op naam van het merkenbureau wordt aangevraagd en later wordt overgedragen.

Heeft u een vraag over het gebruiken van prioriteit?