Privacy Statement

In deze Privacy Statement (hierna de Privacy Statement) informeert Knijff Merkenadviseurs (hierna Knijff) u over welke persoonsgegevens en persoonlijke informatie Knijff verzamelt, en hoe deze gegevens en informatie worden verkregen. Daarnaast wordt beschreven voor welke doeleinden Knijff persoonsgegevens en persoonlijke informatie verwerkt en gebruikt.

Knijff respecteert en beschermt de privacy van alle gebruikers van de website knijff.nl (hierna: de Site). Knijff spant zich naar alle redelijkheid in ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens en persoonlijke gegevens die zij verzamelt en die aan haar worden verstrekt altijd vertrouwelijk worden behandeld, en alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in de Privacy Statement zijn beschreven.

Doeleinden

Knijff gebruikt  persoonsgegevens en persoonlijke informatie uitsluitend voor administratieve afhandeling van haar dienstverlening.

De administratieve afhandeling van de te verstrekken juridische dienstverlening vindt plaats door het doorgeleiden van uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie aan de bij Knijff in dienst zijnde merkenjuristen (hierna: de Dienstverleners).

De Dienstverleners zullen deze persoonsgegevens en persoonlijke informatie gebruiken om contact met u op te nemen en een inschatting te maken op welk gebied u advies wenst. Uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie zullen daarnaast worden gebruikt om u desgewenst een passende offerte te kunnen doen voor onze diensten.

Gegevensverzameling

U verstrekt uw persoonsgegevens en persoonlijke informatie via de daartoe op onze Site aangewezen digitale formulieren dan wel via onze telefonische receptie, die u kunt bereiken op het nummer 0294 490 900.

Knijff zal uw gegevens verder niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijk bevel. Van belang is daarbij te vermelden dat wij gebruik maken van advertentiediensten geleverd door derden, waarbij bepaalde gegevens over onze interacties met u verzameld worden. Voor meer informatie over deze gegevensverzameling en de bureaus die wij hiervoor inschakelen, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies en tracking

Voor Knijff is het noodzakelijk te weten welke delen van de Site het meest bezocht worden en naar welke van door haar aangeboden diensten de meeste belangstelling uitgaat. Ter verkrijging van die gegevens verzamelt Knijff informatie onder meer door middel van IP-gegevens en het plaatsen van zogeheten cookies. Dit maakt het Knijff mogelijk de Site en haar diensten beter af te stemmen op uw wensen. De cookies en de gegevens die met deze cookies worden verzameld, zijn opvraagbaar. Instructies voor de afwijzing/toestemming van cookies vindt u hier.

Links

De Site bevat mogelijk links naar websites van andere organisaties en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. De Privacy Statement heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving  van de privacywetgeving door onze partners of door andere partijen.

Vragen of verzoeken

U kunt op ieder moment besluiten uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. Op verzoek zullen wij uw gegevens onmiddellijk uit onze database verwijderen of wijzigen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, mail ons dan op info@knijff.com.

Diversen

De Privacy Statement kan te allen tijde door Knijff aangepast worden. Knijff verzoekt u om die reden de Privacy Statement regelmatig te bekijken.

Op De Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.