UITLEG BIJ ONZE INBREUKALERTS

Waar moet u op letten?

Op het inbreukalert vindt u twee kolommen. Links staat uw merk genoemd, rechts het gevonden merk. Daaronder staan de meest relevante gegevens. Houdt u vooral de oppositietermijn goed in de gaten! Wilt u bezwaar maken? Bericht ons dat dan ruim voor de termijn.

In het inbreukalert staat ons initiële advies. Wij werken met een stoplicht:

Hoogst waarschijnlijk inbreuk
Mogelijk inbreuk
Ter kennisgeving

Twijfelt u of wilt u dat wij het merk uitvoeriger bekijken? Neemt u dan contact met ons op, liefst per e-mail. Vermeldt u dan alstublieft om welk aangetroffen merk het gaat.

N.B. ons definitieve advies kan afwijken van het eerste advies! Bijkomende omstandigheden kunnen van invloed zijn op uw rechtspositie.

Verschillende merken

Het inbreukalert kan verschillende type merken bevatten:

  • Benelux (een merkaanvraag die verricht is enkel voor de Benelux).

  • Europese Unie (een merkaanvraag voor de Europese Unie, inclusief de Benelux).

  • Internationaal (een merkaanvraag via het Internationaal registratiesysteem. Dit merk kan diverse landen omvatten waaronder de Benelux (BX) en de Europese Unie (EM)).

  • Land (nationale aanvraag in een bepaald land verricht).

Ook kan er sprake zijn van een handelsnaam wanneer u handelsnaambewaking heeft. Een handelsnaam is een bedrijfsnaam die in Nederland is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.

Criteria inbreuk

Op grond van een merkrecht kan een merkhouder in beginsel optreden tegen identieke dan wel overeenstemmende merken die zijn ingeschreven of worden gebruikt voor identieke of soortgelijke producten en/of diensten, wanneer risico op verwarring tussen de betreffende merken is te duchten. Daarnaast zijn er ook andere, minder vaak voorkomende, gronden voor inbreuk.

Twijfelt u of wilt u nader advies over uw rechtspositie? Wij helpen u graag verder. Wij kijken dan onder meer naar de overeenstemming tussen de merken, de soortgelijkheid van de producten en diensten en op welke oudere rechten u aanspraak kunt maken.

Hoe kunt u zich verzetten?

In de meeste Europese landen, inclusief de Benelux, is het mogelijk bezwaar te maken tegen een merkaanvraag door middel van een officieel bezwaar: een oppositie. Dit bezwaar zal worden ingediend bij het merkenbureau in kwestie. Als dit mogelijk is, dan vindt u op de voorzijde van het inbreukalert een oppositiedatum. Let op, na deze oppositiedatum is vaak geen administratieve procedure meer mogelijk. Snel optreden is dan ook belangrijk!

In sommige landen zijn er geen administratieve procedures en zal het bezwaar per brief geuit worden: een zogenaamde ‘sommatiebrief’. Soms adviseren wij om voorafgaand aan het starten van een oppositieprocedure een dergelijke sommatiebrief te sturen. Vreest u inbreuk of wilt u advies over het inbreukalert? Neem contact met ons op en wij informeren u over de mogelijkheden en strategie.

De Europese Unie omvat de volgende landen: België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije, Slovenië, Roemenië, Kroatië en Bulgarije.

Heeft u nog vragen?