Octrooirecht

Knijff is specialist in het beschermen van Intellectuele Eigendomsrecht. Hoewel wij zelf geen octrooien (patenten) registreren,  zullen wij u wel op deze mogelijkheid wijzen wanneer wij denken dat een octrooirecht u voordeel kan opleveren. Wilt u deze mogelijkheid verder onderzoeken? Dan dragen wij  in samenspraak met u de zaak over aan een van onze partners.

Heeft u vragen over octrooirecht?