Een nieuwe (bedrijfs)naam

De introductie van een bedrijfsnaam dient zorgvuldig te gebeuren. Knijff begeleidt de merkrechtelijke kant van A tot Z  voor u.

Eerst moet onderzoek plaatsvinden naar de beschikbaarheid van de (bedrijfs)naam. In het handelsnaamregister en het merkenregister wordt naar potentiële bezwaren gezocht en eventuele obstakels uitvoerig bekeken. U krijgt niet alleen een risico-inschatting en ons advies of u uw bedrijfsnaam wel of niet kunt gaan gebruiken, maar ook wat gedaan kan worden om die risico’s te verkleinen of zelfs helemaal weg te nemen.

Vervolgens krijgt u advies over hoe u uw bedrijfsnaam het beste als merk kan registreren. Uw toekomstplannen en budget zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Uiteraard wordt de gehele registratieprocedure u uit handen genomen.

Wilt u hulp bij de introductie van uw nieuwe bedrijfsnaam? Neem dan contact op met een van onze merkenadviseurs.