Administratieve bezwaarprocedures

Knijff is erkend gemachtigde voor het Benelux en Europese merkenbureau. Maar bovenal, Knijff heeft jarenlange ervaring met bezwaarprocedures en is expert in de regelgeving en strategische keuzes. Knijff adviseert u wanneer u moet optreden en hoe. Ook starten we de bezwaarprocedures op en verzorgen we de argumentatie. Deze zijn “ to the point” en helder. Het gaat er uiteindelijk om het merkenbureau te overtuigen met argumenten en niet om zo veel mogelijk rechtspraak te citeren.

Wilt u meer weten over administratieve bezwaarprocedures?