Inbreuk door derden

Een concurrent gebruikt uw merk. Actie is noodzakelijk om verlies van goodwill, omzetderving en andere schade te voorkomen. Knijff geeft geen ellenlange adviezen, maar onderneemt actie om de zaak snel en doeltreffend op te lossen en inbreukmakers te stoppen.

Wilt u meer informatie over merkinbreuk door derden? Neem dan contact op met Knijff. Onze adviseurs staan klaar om uw vragen te beantwoorden.