WELKE MERKONDERZOEKEN ZIJN ER?

Een nieuwe naam, een nieuw logo, een nieuw land. De eerste vraag die opkomt is of de naam of het logo nog beschikbaar is voor gebruik en registratie.

U wilt het merk zonder problemen lanceren en registreren en geen inbreuk maken op een van de miljoenen merken die al geregistreerd zijn. Kortom, voor elke nieuwe registratie geldt: eerst onderzoek doen naar de beschikbaarheid. Heeft u al even op internet gekeken of de naam voorkomt? Een handige eerste check. Maar het is zeker niet voldoende. Er zijn talloze merken nog niet in gebruik waar wel merkrechten op rusten door registratie.

Knijff Merkenadviseurs: de onderzoekspecialist!

Knijff staat bekend als de onderzoekspecialist. Wij hebben de succesvolle introductie van duizenden merken begeleidt. Als specialist hebben wij speciale onderzoeksdiensten en kennis ontwikkeld om ook uw merk succesvol te begeleiden tot registratie.

Wat is een merkonderzoek?

In een merkonderzoek bekijkt de merkenadviseur of een nieuwe naam of logo op problemen kan stuiten. Er kunnen immers merken bestaan die teveel op het nieuwe merk of logo kijken. De merkenadviseur maakt een selectie van merken, analyseert deze en bekijkt niet alleen het juridische risico maar ook het commerciële risico (niet elk merk is ook daadwerkelijk een obstakel). Met een onderzoek weet u welke risico’s er zijn en of het merk beschikbaar is.

Er zijn verschillende soorten onderzoeken met ieder een eigen risicodekking en kosten. Een onderzoek is een afweging tussen budget en risico.

Beschikbaarheidsonderzoek (risicodekking: 99%)

Een volledig beschikbaarheidsonderzoek is een totale risico-inschatting. Alle overeenstemmende merken worden bekeken en u weet welke risico’s de naam of het logo met zich meebrengt.

Gaat u het merk direct in meerdere landen gebruiken? Dan zijn onderzoeken in al die landen aan te raden. Daar hebben wij een speciaal dienst voor: Multisearch®. Dit is een bundeling van onderzoeken die via ons platform door lokale agenten worden gedaan. Snel, betrouwbaar en met lokaal advies, want vaak werkt het merkenrecht in andere landen net wat anders.

Screen-onderzoek (risicodekking 50%)

Een Screen-onderzoek geeft een diepgaander risico-inschatting dan het identieke onderzoek. Dit onderzoek geeft echter geen volledige risico-inschatting zoals bij een beschikbaarheidsonderzoek. Het brengt niet alleen identieke merken, maar ook overeenstemmende merken aan het licht zij het minder uitgebreid dan bij een beschikbaarheidsonderzoek. Het onderzoek is daarom niet volledig, zoals bij een beschikbaarheidsonderzoek, maar het geeft wel een goed beeld van de beschikbaarheid. Dit onderzoek is vooral aantrekkelijk als een merk in diverse landen geregistreerd moet worden, maar er geen budget is om in elk land een volledig beschikbaarheidsonderzoek te doen.

Identiek onderzoek (risicodekking 10%)

Een identiek onderzoek is een verkennend onderzoek. Dit is een check of de identieke naam al is geregistreerd door iemand anders. Het onderzoek geeft enig inzicht in potentiële bezwaren. Uw merk wordt dan via speciale databases onderzocht in alle merkenregisters die bescherming bieden in een bepaald land of regio. Een dergelijk onderzoek is niet afdoende om de totale beschikbaarheid van een merk te bepalen, maar geeft wel een eerste indicatie. Dit onderzoek is bijvoorbeeld handig wanneer u een aantal namen heeft die kandidaat zijn om als merk te dienen. Na het onderzoek heeft u een beeld welke namen afvallen, omdat ze op problemen stuiten en welke namen potentieel hebben en door kunnen voor een uitgebreider onderzoek.

Welk onderzoek moet ik kiezen?

Een advies op maat is raadzaam, elk merk is immers anders. Wij raden in principe altijd aan om een volledig beschikbaarheidsonderzoek te verrichten. Alleen op deze manier bent u op de hoogte van alle mogelijke risico’s.

Zoals u in onderstaande afbeelding ziet hangt de risicodekking samen met de omvang (en de kosten) van een onderzoek. Hoe lager de kosten, hoe minder groot de omvang is van het onderzoek.

De afweging van budget en risico is uiteindelijk voor iedereen persoonlijk, dus de keuze is aan u. Indien u meer informatie wenst of hulp bij uw keuze, neem gerust contact met ons op.